De nieuwe Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

nieuws De nieuwe Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

In 2019 is het de professionele norm geworden om altijd de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te doorlopen als u een vermoeden heeft dat een kind in een onveilige situatie zit. De rijksoverheid stelt dat professionals in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie verplicht zijn de Meldcode goed te kennen en te implementeren. En zij moeten er voor te zorgen dat hun werknemers dit ook doen.

Wat is de Meldcode?

De Meldcode is een stappenplan van 5 stappen waarin u, in overleg en samenwerking met hulpinstantie Veilig Thuis, de (thuis)situatie van het kind nader onderzoekt om erachter te komen of het kind echt te maken heeft met structureel (huiselijk) geweld. De vernieuwde Meldcode biedt u als professional bovendien de kans om tot in de laatste stap zelf ook hulp te bieden aan het kind in kwestie. Per sector bestaan nu afwegingskaders die u kunnen helpen onveilige situaties te herkennen. Deze zijn te vinden in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit betekent dat u nu altijd de Meldcode gebruikt wanneer u het gevoel heeft dat een kind in een structureel onveilige situatie zit. Misschien komt een zenuwachtig ogende tiener bij u op de poli met merkwaardige verwondingen. Of behaalt een scholier in uw klas opeens slechtere resultaten dan u van haar gewend bent. Of komt ze helemaal niet meer opdagen. Maar hoe kunt u tekenen van mishandeling en misbruik herkennen?

Uiteenlopende vormen van geweld

Kindermishandeling associëren veel mensen met kleine kinderen die geslagen worden. Kindermishandeling is alleen breder dan dat. Weet u bijvoorbeeld hoe u een slachtoffer van meisjesprostitutie herkent? Ook dan doorloopt u de Meldcode.  Maar weet u dan ook hoe u dat, in die situatie, het beste doet?

Act4Respect biedt een specifieke focus op gendergerelateerd geweld onder jongeren, waaronder minderjarige tieners. U kunt de antwoorden op bovenstaande vragen vinden in verschillende factsheets over structureel geweld, in het bijzonder in de factsheet meisjesprostitutie en jongensprostitutie. Eergerelateerd geweld vormt een specifieke vorm van mishandeling waar ook tieners mee te maken kunnen krijgen; LHBTI-jongeren zijn in deze context een extra kwetsbare groep.

Preventie en brede interventie

Onder het kopje ‘Best practices’ kunt u verschillende interventies vinden, passend bij verschillende doelgroepen, die geweld beter bespreekbaar maken voor minderjarige jongeren zodat geweld eerder voorkomen kan worden. En als het toch voorkomt, jongeren sneller zelf hulp kunnen zoeken. Het Vlaggensysteem helpt professionals om seksueel gedrag onder kinderen en jongeren bespreekbaar te maken. Een speciale training gericht op sexting en grooming bereidt professionals voor om een veilige omgeving te creëren, waarin jongeren weerbaarder zijn tegen online seksueel overschrijdend gedrag en grooming. U kunt ook een Train-de-trainer volgen, zodat u zelf anderen kunt trainen om te werken met de nieuwe meldcode.

Delen:

Reacties