Gerichte aanpak geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

onderzoek geweld tegen meisjes met een beperking

Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor meer aandacht bij de overheid voor de specifieke risico’s voor meisjes en vrouwen met een beperking om slachtoffer te worden van geweld. Een verkennend onderzoek van Regioplan geeft handvatten voor beleid en praktijk om de mensenrechten van meisjes en vrouwen met een beperking beter te beschermen en zo hun veiligheid te vergroten.

Extra risico

Meisjes en vrouwen met een beperking lopen extra risico om slachtoffer te worden van geweld. Naar schatting maakt een derde van hen in hun leven geweld mee; dat cijfer ligt hoger dan bij andere vrouwen en dan bij jongens en mannen met een beperking (Rutgers, 2011).

Snijvlak

Beleid over handicap en dat over geweld tegen vrouwen raken elkaar nu nog te weinig. Alleen op het terrein van seksueel geweld wordt het snijvlak gevonden. Bovendien worden meisjes en vrouwen met een beperking nog nauwelijks betrokken bij het beleid, terwijl dat wel verplicht is.

Structurele aandacht

Het College wil meer structurele aandacht voor geweld tegen mensen met een beperking in het algemeen en voor meisjes en vrouwen met een beperking in het bijzonder. De grote overheidsprogramma’s Geweld hoort nergens thuis en Volwaardig Leven (gericht op zorg) kunnen hierop worden aangescherpt. En er zijn meer interventies nodig die aandacht voor beperking en gender combineren en waarbij meisjes en vrouwen met een beperking zelf betrokken worden.

Onderzoek

Het advies van het College is gebaseerd op een verkennend onderzoek dat Regioplan in zijn opdracht heeft uitgevoerd. Daarbij is de stand van zaken in Nederland geïnventariseerd rond het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, toegespitst op de groep meisjes en vrouwen. Ook is gekeken naar  de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul inzake geweld tegen vrouwen.

Lees Geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking. Invulling van mensenrechtelijke verplichtingen in Nederland: een inventarisatie

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen