In Nederland wordt iedere 8 dagen een vrouw vermoord: teken de petitie STOP femicide!

petitie In Nederland wordt iedere 8 dagen een vrouw vermoord: teken de petitie STOP femicide!

AmsterdamAtria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, lanceert vandaag een petitie om vrouwenmoord, femicide, te stoppen. De vrouwenorganisatie roept onder andere op tot preventie vanuit het onderwijs en deskundigheidsbevordering bij politie en justitie rondom het onderwerp, dat jaarlijks aan gemiddeld 44 vrouwen het leven kost. De petitie wordt nu al breed gesteund door andere maatschappelijke organisaties en jonge feministen.

Gender als motief

In de periode 2016-2020 werden 56% van de vrouwen vermoord door hun (ex-)partner, terwijl dit bij de moord op een man 4% was (CBS). Directeur van Atria, dr. Kaouthar Darmoni: “Hoewel er bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen worden omgebracht in Nederland, is de moord op vrouwen anders van aard. Waar het bij mannen vaker gaat om afrekeningen in het criminele circuit of uit de hand gelopen vechtpartijen, worden vrouwen vooral vermoord door hun (ex-)partners. Gender vormt een motief.” 

Nederland staat in Europa in de top drie van landen waar femicide het meeste voorkomt, als er wordt gekeken naar het aantal moorden afgezet tegen het aantal inwoners van een land. Nederland is sinds 2019 lid van de Istanbul Conventie, dat het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aanvecht. Toch zijn er nog geen daadwerkelijke maatregelen tegen femicide in Nederland, terwijl Italië, Spanje en Frankrijk dit wel hebben gedaan.    

Preventie in het onderwijs

In de petitie nemen de ondertekenaars een duidelijk standpunt in. Zij vinden dat de femicide gevallen die zich in Nederland hebben voorgedaan voorkomen hadden kunnen en moeten worden. Ze doen dan ook een beroep op de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid.  

Uit onderzoek van Atria en Rutgers blijkt dat een derde van de Nederlandse jongeren geweld onder bepaalde omstandigheden geoorloofd vindt. Zo vindt 1 op de 10 jongeren dat mannen hun vriendin mogen slaan om respect af te dwingen.  

Onderzoek laat ook zien dat veel gendergerelateerd geweld het gevolg is van genderstereotypen: diepgewortelde ideeën over vrouwelijkheid en mannelijkheid. Zoals het idee dat mannen stoer en dominant moeten zijn en vrouwen zorgzaam en onderdanig. Door in het onderwijs aandacht te besteden aan gezonde relationele vorming en het doorbreken van genderstereotype denkbeelden die een aanleiding vormen voor geweld, wordt er bijgedragen aan de preventie van geweld onder jongeren.  

De ondertekenaars van de petitie vinden daarom dat de overheid meer moet investeren in goede seksuele- en relationele vorming op school én daarbuiten. In de petitie wordt ook gepleit voor meer publiekscampagnes om de opvattingen en beeldvorming rondom geweld tegen vrouwen in Nederland te verbeteren. 

Justitie en veiligheid

Vanuit justitie en veilig moeten rechters, politieambtenaren en met name meldkamerfunctionarissen en wijkteams (bij)geschoold moeten worden over femicide en het patroon van geweld dat zich in de meeste gevallen voorafgaand aan de moord voltrekt.  

Draag de ernst van femicide uit

Atria pleit ook voor een aanpassing van het strafrecht. In de wet wordt nu onderscheid gemaakt in de strafmaat van verschillende moorden. Hierdoor worden veel daders van moord ten gevolge van (ex)partnergeweld berecht tot een minder lange straf én komt bovenal niet de noodzaak naar voren in het aanpakken van femicide. Na consultatie van Bureau Clara Wichmann stelt het kennisinstituut een nieuw artikel voor. Darmoni: “Met de toevoeging van artikel 287a willen we dat doodslag vanuit een seksistisch oogmerk een bijzondere bepaling krijgt in het wetboek van strafrecht. Concreet eisen we een hogere strafmaat dan nu geldt.”   

De ondertekenaars van de petitie vinden dat dat er dan erkenning komt voor de ernst van femicide als mensenrechtenschennis, waarbij het de politiek aanzet tot het creëren van een preventief beleid. Ook leidt het tot een betere verzameling van de statistische informatie rondom femicide.  

Foto: Mika Baumeister op Unsplash

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen