Congres Seksueel Geweld

  • Locatie: Eindhoven
  • Datum:
  • Tijd: 10:00
  • Type: congres
16 mei congres seksueel geweld

Congres over het het werken met slachtoffers van seksueel geweld, plegers en omgeving.

In dit congres leert u over:

  • de relatie tussen seksueel geweld en psychotrauma
  • omgaan met scheve machtsverhoudingen, impliciete intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • welke wetgeving en juridische kaders er zijn met betrekking tot zeden en seksueel geweld
  • de biologische verklaring van seksueel geweld door de tijd heen en gevolgen voor begeleiding en behandeling
  • systemisch werken na seksueel misbruik en toepassing hiervan in de praktijk
  • het organiseren van zorg onder één dak voor slachtoffers van seksueel geweld

Doelgroep

(Gz-)psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, gezinsbegeleiders, jeugdartsen / bedrijfsartsen, jeugdverpleegkundigen, POH-GGz, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGz, vaktherapeuten, seksuologen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers.

Meer informatie over het congres Seksueel geweld

Delen: