EMDR bij seksueel geweld

  • Locatie: Eenhoorn, Amersfoort
  • Datum:
  • Tijd: 9:30
  • Type: Cursus
8 jun

Nederland telt 1 miljoen slachtoffers die ooit een verkrachting hebben meegemaakt. Daarnaast maken 1 op de 100 mensen tussen 15-70 jaar elk jaar een nieuw incident van seksueel geweld mee. De laatste jaren zijn er andere, nieuwe vormen van zedenmisdrijven die sterk in opkomst zijn, waarbij het internet, social media en smartphones een rol spelen en waarvan veel kinderen en adolescenten de dupe worden.

Ongeveer de helft van de mensen die seksueel trauma heeft meegemaakt, ontwikkelt problemen variërend van PTSS tot andere angststoornissen, stemmingsstoornissen, seksuele problemen en revictimisatie. De behandeling van slachtoffers van seksueel geweld kent een aantal complicerende factoren, waaronder schaamtegevoelens en zelfverwijt van slachtoffers en het feit dat veel plegers bekenden zijn. Dit vereist een specifieke aanpak.

Inhoud van de cursus

In deze workshop wordt de laatste stand van zaken gepresenteerd over forensische, medische en psychologische aspecten van seksueel trauma, onderbouwd door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op de bejegening van slachtoffers waaronder ‘blaming the victim’. De deelnemers leren bovendien EMDR in te zetten bij minderjarige en volwassen slachtoffers van seksueel geweld, in de acute fase en later. Hierbij komen zowel eenvoudige als meer complexe casusconceptualisaties aan de orde. De deelnemers leren aan de hand van praktische oefeningen het effect van hun EMDR behandeling te vergroten door de inzet van nieuwe werkgeheugenbelastingstechnieken, flashforwardsmental videocheckscognitive interweaves en andere effectieve technieken. Bovendien wordt uitgebreid ingegaan op de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik in de vroege jeugd en welke behandelstrategieën daarbij kunnen worden toegepast, ook als er sprake is van dissociatie of ernstige co-morbiditeit. De lezingen en oefeningen worden ondersteund door videobeelden van behandelingen van slachtoffers van seksueel geweld.

Cursusleiders

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Ook is zij landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld, waar slachtoffers van seksueel geweld acute hulpverlening krijgen, waaronder forensische zorg en psychologische ondersteuning.

Prof.dr. Ad de Jongh is opleider in EMDR, gz-psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan de ACTA onderdeel van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit. Hij heeft een praktijk voor psychotrauma, publiceerde meer dan 300 artikelen over angst- en gerelateerde problematiek, en houdt zich bezig met onderzoek naar evidence based behandelingen van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij een breed scala aan patiëntencategorieën.

De cursus duurt van 9:30 – 17:00 uur.

Meer informatie over de cursus EMDR bij seksueel geweld

Delen: