Genderwijs

  • Locatie: Utrecht
  • Datum:
  • Tijd: 9:30
  • Type: conferentie
14 okt conferentie genderwijs

Op 14 oktober organiseert School & Veiligheid de onderwijsconferentie Genderwijs. Vanuit Act4Respect verzorgen Jamila Mejdoubi en Willy van Berlo de workshop Ze vraagt er ook om! – Voorkom grensoverschrijdend gedrag.

Programma en aanmelden

In deze eerste editie van Genderwijs gaat het over onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust (g)een rol speelt. Hoe benadert u uw leerlingen? Hebben jongens en meiden een andere aanpak nodig of juist niet?

Workshop Ze vraagt er ook om! |vo/mbo|

Denkbeelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid spelen een rol in het veroorzaken en in stand houden van online en offline (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Wanneer vinden jongeren geweld acceptabel en wanneer niet? Hoe denken zij over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? Willy en Jamila hebben dit onderzocht bij 1000 jongeren in Nederland. Zij geven tips hoe u hierover samen met jongeren het gesprek kan aangaan en zo grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen.

Doelgroep

Onderwijsprofessionals in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook opleiders en studenten van pabo’s en lerarenopleidingen zijn van harte welkom.

Aanbevelingen

De aanbevelingen die uit deze conferentie voortkomen worden aangeboden aan minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Ingrid van Engelshoven.

Delen: