Geweld hoort nergens thuis

  • Locatie: Reehorst, Ede
  • Datum:
  • Tijd: 9:00
  • Type: congres
21 nov huiselijk geweld congres 2019

In dit congres over huiselijk geweld en kindermishandeling worden nieuwe inzichten, werkwijzen en visies vanuit verschillende disciplines en richtingen gedeeld. De gehele dag staat onder voorzitterschap van Karel van Duijvenbooden, manager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht.

Programma

Op het programma staan o.a.:

  • Talk Hoe je in één gesprek een impact kunt hebben op het stoppen van huiselijk geweld
  • Workshop (Ex-)partnergeweld bespreekbaar maken en beoordelen
  • Deelsessie Ontwikkeling van een MDA++: Van visie naar experiment naar reguliere aanpak
  • Deelsessie Mobiele noodknoppen bij stalking en huiselijk geweld

Doelgroep

Leden van sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs, politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering, jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ, medische centra.

Meer info op huiselijkgeweldcongres.nl

Delen: