Jaarlijks Congres Seksueel geweld

 • Locatie: Utrecht
 • Datum:
 • Tijd: 10:00
 • Type: congres
7 okt jaarlijks congres seksueel geweld

Vanwege uitbraak coronavirus COVID-19 verschoven naar woensdag 7 oktober 2020.

Het congres over seksueel gedrag staat dit keer in het teken van werken met slachtoffers en plegers.

Het werken met slachtoffers en daders van seksueel geweld is voor hulpverleners, artsen en andere professionals in zorg, welzijn en onderwijs een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid die vaak handelingsverlegenheid oproept.

Op dit congres zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening aan slachtoffers en daders van seksueel geweld. Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Slachtoffers en daders van seksuele delicten en de kans op recidive
 • Gender, seksualiteit en seksueel geweld bij migranten
 • De invloed van seksueel trauma bij een ouder op de seksuele opvoeding van hun kinderen
 • Het voeren van taxatiegesprekken bij (een vermoeden van) seksueel misbruik
 • Uitingsvormen van digitale zedendelicten en de professionele omgang daarmee
 • Signalering en behandeling van jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld
 • Seksueel geweld bij mensen met een LVB: van signalering naar behandelingsperspectieven

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor professionals die in de praktijk te maken hebben met slachtoffers en daders van seksueel geweld: (Gz-)psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, gezinsbegeleiders, jeugdartsen / bedrijfsartsen, jeugdverpleegkundigen, POH-GGz, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGz, vaktherapeuten, seksuologen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers etc.

Meer informatie en aanmelden

Delen: