Jeugd in Onderzoek

  • Locatie: Amsterdam
  • Datum:
  • Tijd: 9:00
  • Type: congres
8 apr jeugd-in-onderzoek-2021

Jeugd in Onderzoek is de ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Thema’s

Kennisuitwisseling en onderling netwerken staan centraal tijdens Jeugd in Onderzoek, aan de hand van drie thema’s:

  • Wat werkt voor wie en waarom
  • De kracht van preventie in het sociale domein
  • Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Naast de drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Het extra thema voor deze editie is: Gelijke kansen.

Sociale normverandering onder jongeren ter preventie van geweld

Een van de lezingen wordt gehouden door Jamila Mejdoubi (Atria) en Willy van Berlo (Rutgers). Tijdens deze sessie leert u wat er uit ons onderzoek (2018) onder 1000 jongeren in Nederland kwam.

  • Wanneer vinden zij geweld acceptabel en wanneer niet?
  • Hoe denken zij over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen?
  • En over niet-heteroseksuele leeftijdsgenoten?

Daarnaast oefent u met het begrip gender. Wat betekent gender eigenlijk? En hoe kan je dit begrip gebruiken om geweld onder jongeren te voorkomen? Als laatste leert u hoe u samen met jongeren het gesprek kan aangaan over schadelijke gendernormen ter preventie van geweld en over onze campagne.

Werkt u al genderbewust? – Doe de Genderscan

Initiatiefnemers

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, TNO, ZonMw Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer informatie over het programma en bestellen van tickets

Delen: