Jeugd in Onderzoek

  • Locatie: Online
  • Datum:
  • Tijd: 9:00
  • Type: congres
8 apr Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is de ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren. Dit jaar zal Jeugd in Onderzoek online plaatsvinden.

Thema’s

Kennisuitwisseling en onderling netwerken staan centraal tijdens Jeugd in Onderzoek, aan de hand van drie thema’s:

  • Wat werkt voor wie en waarom
  • De kracht van preventie in het sociale domein
  • Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Naast de drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Het extra thema voor deze editie is: Gelijke kansen.

Online programma

Deelnemers kunnen kiezen uit meer dan 40 deelrondes in drie rondes tijdens het ochtendprogramma. Na de lunch begint het middagprogramma waar nog een aantal sprekers zullen spreken. De dag wordt afgesloten met een digitale borrel.

Meer informatie over het programma en bestellen van tickets

Sociale normverandering onder jongeren ter preventie van geweld

Een van de deelsessies in ronde 3 gaat over seksualiteit en relaties, hierin zullen Karlijn de Blecourt (Rutgers) en Willemijn Krebbekx (Atria) een lezing geven over sociale normverandering onder jongeren ter preventie van geweld. Stereotiepe denkbeelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid, ook wel gendernormen, spelen een belangrijke rol bij het veroorzaken en in stand houden van (online) seksueel ongewenst gedrag onder jongeren. Tijdens deze sessie leer je wat er uit ons onderzoek (2018) onder 1000 jongeren in Nederland kwam.

  • Wanneer vinden zij geweld acceptabel en wanneer niet?
  • Hoe denken zij over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen?
  • En over niet-heteroseksuele leeftijdsgenoten?

Daarnaast oefen je met het begrip gender. Wat betekent gender eigenlijk? En hoe kan je dit begrip gebruiken om geweld onder jongeren te voorkomen? Als laatste leer je hoe je samen met jongeren het gesprek kan aangaan over schadelijke gendernormen ter preventie van geweld en over onze campagne.

Werk jij al genderbewust? – Doe de Genderscan

Initiatiefnemers

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, TNO, ZonMw Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer informatie over het programma en bestellen van tickets

Delen: