Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

  • Locatie: online
  • Datum:
  • Tijd: 16:00
  • Type: talkshow
12 nov Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

Het Verwey-Jonker Instituut (VJI) volgde van 2009 tot 2018 gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, om na te gaan of dit geweld echt stopt. Maar ook om antwoord krijgen op vragen over de risico- en beschermfactoren, de rol van ouders/opvoeders en die van professionals. En vooral over wat er nodig is om het geweld voor altijd te stoppen. In deze online talkshow met minidocumentaires wordt ingegaan op de conclusies van het onderzoek en wat deze betekenen voor toekomstig beleid.

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Landelijke en regionale deskundigen, ervaringsdeskundigen, bestuurders en onderzoekers bespreken wat werkt, wat we kunnen leren en wat ons te doen staat. De talkshow is tevens het startsignaal voor verdere verdieping en concretisering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw eigen regio/gemeente of organisatie.  Mis het niet, en noteer de online talkshow alvast in uw agenda.

Organisator

G4, R9, VWS, het programma Geweld hoort nergens thuis, Augeo, VJI, VNG.

Delen: