Online Congres Multiprobleemgezinnen

  • Locatie: online
  • Datum:
  • Tijd: 10:00
  • Type: congres
22 sep congres multiprobleemgezinnen

Dit congres is op 26 maart niet doorgegaan i.v.m. corona en zal nu in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 22 september volgt een hele maand toegang tot een productie waarin alle presentaties zijn geplaatst.

Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie.

Huiselijk geweld, armoede, verslaving, criminaliteit en opvoedingsonmacht zijn al hele lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek.

Hoe sluit u aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo’s voltrekt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij veel mensen met een LVB? Hoe communiceert u schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen? Wat zijn ieders rechten en plichten binnen de werkrelatie tussen een hulpverlener en (leden van) een multiprobleemgezin, zoals bijvoorbeeld zwakbegaafde mensen of mensen die vanwege een migratieverleden de Nederlandse taal niet goed beheersen? Hoe houdt u rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen wanneer u met hen in contact treedt en communiceert? Hoe gaat u om met de kansen en risico’s die social media voor multiprobleemgezinnen en hun hulpverleners met zich mee brengen? Hoe kunt u een ouderbegeleidende positie innemen bij opvoedingsproblemen binnen multiprobleemgezinnen?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres hun antwoorden.

Voor wie?

Dit congres over multiprobleemgezinnen is gericht op iedereen die beroepsmatig bij de hulp- en dienstverlening aan deze gezinnen betrokken is. Daarbij valt te denken aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.

Delen: