Rape Myth Acceptance bij Engelse en Indiase universiteitsstudenten

  • Locatie: Amsterdam, Roeterseilandcampus
  • Datum:
  • Tijd: 15:30
  • Type: lezing
15 mrt portret van professor barn

Lezing van professor Barn over rape myth acceptance (RMA).

Ze zal het wel uitgelokt hebben met haar sexy kleding, of met haar gedrag – of, hij bedoelde het niet om iemand pijn te doen, je kan hem zo’n actie in ‘the heat of the moment’ niet kwalijk nemen. Dit zijn reacties die voor kunnen komen naar aanleiding van seksueel geweld zoals aanranding of verkrachting – delicten waarin het overgrote gedeelte van de plegers mannen zijn, en de meeste slachtoffers vrouwen. Dit soort reacties passen binnen de rape myth acceptance: een set cultureel gedeelde overtuigingen die mannelijk seksueel geweld tegen vrouwen in de hand werken en laten voortduren.

Rape myth acceptance

Het overgrote deel van alle literatuur over verkrachting, victim blaming en rape myth acceptance (RMA) is gericht op de Verenigde Staten. Er is weinig zicht op hoe het in andere landen zit. In deze lezing wordt onderzoek naar de perspectieven van zowel Engelse als Indiase universiteitsstudenten gebruikt om uit te vinden:

  • (in hoeverre) komt RMA voor in een progressieve universiteitsomgeving
  • hoe kan bestudering van RMA helpen om seksueel geweld tegen vrouwen in de moderne maatschappij te begrijpen

Professor Barn gebruikt kwantitatieve en kwalitatieve data voor een beter begrip van termen als gendergerelateerd geweld en ‘giftige mannelijkheid’ (toxic masculinity) en de impact die een patriarchaat heeft op vrouwen. In het bijzonder draagt ze met nieuwe vergelijkende vindingen over RMA in voorheen niet-onderzochte landen bij aan het bevorderen van academisch onderzoek en gedachtenuitwisseling.

Doelgroep

Vrij toegankelijk en gratis voor alle geïnteresseerden. Engelstalig.

Meer informatie

Delen: