Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht

  • Locatie: Smilde
  • Datum:
  • Tijd: 9:00
  • Type: Training
4 jul

Het goed onderbouwen van je handelen doe je op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten. Vakinhoudelijke kennis vind je o.a. in de richtlijnen in de jeugdhulp. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom erg belangrijk dat professionals handvaten hebben om hun ethische dilemma’s te bespreken. Vanuit de beroepsgroep is er een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.

Voor de herregistratie van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, in het beroepsregistratie van de SKJ, is een geaccrediteerde training beroepsethiek verplicht. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Onderstaande twee modules voldoen aan deze eisen.

Inhoud training

Door regelmatig op je eigen handelen te reflecteren en je handelen en kennis te toetsen bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Hierbij maak je gebruik van de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Hierbij is een lerende houding van groot belang, professionals die zich willen ontwikkelen en daar ook de ruimte voor nemen.

  • Kennisquiz
  • Introductie van de richtlijnen
  • Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
  • Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?

LET OP! Aanmelding is alleen voor de verdiepingstraining. Accreditatie is alleen te verkrijgen door ook eerst de basistraining te volgen.

Meer informatie over de verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht

Delen: