Pas op de grens

interventie 18+ jaar interventies seksueel geweld geel

Doelgroep

Volwassen mannen (18+) met een lichte verstandelijke beperking en plegergeschiedenis

Omschrijving

Cognitieve-gedragstherapie en doe-oefeningen met als doel herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag te stoppen c.q. te voorkomen. Doelgroep heeft matig tot hoog recidiverisico. De behandeling bestaat uit individuele en groepscomponenten van circa 9 maanden tot anderhalf jaar exclusief nazorg.

Ontwikkelaar

Movisie & Trimbos-Instituut

Sector

Zorg

Preventie

Tertiair

Beoordeeld als

Goed onderbouwd

Meer info over Pas op de grens

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen