Veiligheid in de residentiële jeugdzorg

interventie interventies seksueel geweld paars

Doelgroep

Jongeren in de residentiële jeugdzorg, maar vooral organisaties in de residentiële jeugdzorg.

Omschrijving

Doel is dat organisaties beleid hebben ontwikkeld gericht op preventie en adequaat handelen bij seksuele misbruik en grensoverschrijdend gedrag en op het bevorderen van gezond seksueel gedrag onder jongeren. Interventie bestaat uit drie instrumenten die tezamen samenhangend beleid ontwikkelen rond bejegening, seksualiteit, en preventie en aanpak van seksueel misbruik

Ontwikkelaar

Marijke Lammers

Sector

Zorg

Preventie

Beleid

Beoordeeld als

Effect onbekend

Meer informatie over Veiligheid in de residentiële jeugdzorg

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen