Annette Martens

Dag, ik ben Annette Martens en in de regio Hollands Midden hou ik me bezig met aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, maar liever nog met het voorkomen ervan.

Wat me opviel in een recent onderzoek van Atria over de opvattingen van Nederlanders over partnergeweld, is de hoge tolerantie van jongeren voor partnergeweld, vooral voor seksueel geweld. Zo vindt één op de twintig Nederlanders onder de 25 jaar verkrachting van een vrouwelijke partner acceptabel. Jongeren tot 25 jaar zeggen vaker dat lichamelijk partnergeweld wordt ‘uitgelokt’ en dat anderen zich niet moeten bemoeien met partnergeweld omdat het een privézaak is. Tegelijkertijd kent tenminste de helft van alle Nederlanders een slachtoffer. Cijfers liegen er niet om.

De bevinding dat jongeren relatief tolerant staan tegenover vormen van partnergeweld vraagt wat mij betreft om actie. Alleen al om  te voorkomen dat partnergeweld zich voortzet in volgende generaties. We weten dat jongeren kwetsbaarder kunnen zijn als ze bij bepaalde groepen horen. Beeldvorming, diversiteit en gender zijn dus sleutelwoorden bij preventie van grensoverschrijdend gedrag, maar ook armoede, middelengebruik en geestelijke kwetsbaarheid. Preventie programma’s zijn pas effectief als  je rekening houdt met alle risicofactoren .

Rijk en gemeenten moeten daarin aandacht hebben voor normstelling, doorontwikkeling van veelbelovende projecten en signaleringsvaardigheden van relevante groepen.  Het is van belang  hierbij aandacht te hebben voor diversiteit en culturele verschillen.

Door kennis met elkaar te delen zetten we belangrijke stappen in de goede richting,  Act4Respect dus.

Annette Martens