Essa Reijmers

Bij Blijf Groep kloppen vrouwen en mannen van alle leeftijden aan die te maken hebben met huiselijk geweld: vaak is er al zòveel gebeurd, dat ook de kinderen in huis daar jarenlang last van hebben. Daarom hebben we programma’s ontwikkeld voor jongeren en kinderen

Maar eigenlijk wil je er veel eerder bij zijn. Daarom vind ik het zo belangrijk dat jonge mensen al vroeg gestimuleerd worden om na denken over relaties: wat wil jij, wanneer voelt het okee, is er sprake van een gelijkwaardige relatie? En waar kun je terecht als er sprake is van geweld – thuis, online of op school of werk. Uit Europees onderzoek weten we dat 1 op de 5 jongeren te maken heeft met online pestgedrag. En dat meisjes online nog veel vaker seksueel geïntimideerd worden dan jongens.

Act4Respect biedt de kans om jongeren en de professionals die voor jongeren werken aan het woord te laten en samen te zoeken naar wat werkt in de situaties die zij tegenkomen. Als adviseur Innovatie & Ontwikkeling bij Blijf Groep denk ik graag mee over wat jongeren nodig hebben om veilig in hun relaties te zijn – online én offline.

Welke tips heb jij voor professionals en beleidsmakers?

Blijf op de hoogte van wat er speelt, ook internationaal. Er is veel in beweging en we kunnen ook leren van de goede voorbeelden in andere landen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Amerikaanse Safety Net, dat we vertaald  hebben naar de Nederlandse situatie En betrek jongeren zelf: zij lopen op het gebied van digitale ontwikkelingen vaak voor op, laten we zeggen 35+-ers.

Essa Reijmers