Fetzen de Groot

Hoe zet jij je in voor de preventie van gendergerelateerd geweld?

Ik coördineer Sense Noord-Nederland en in die functie probeer ik zowel in Noord-Nederland als ook op landelijk niveau samen met mijn regionale collega’s en Rutgers seksueel grensoverschrijdend gedrag en preventie daarvan te agenderen.

Welke tips heb jij voor professionals en beleidsmakers?

In mijn werk doe ik dit door op dit moment vooral bewustwording van het onderwerp onder mijn naaste collega’s te bewerkstelligen en hun te laten inzien dat het erg veel voorkomt en tegelijk ook erg verborgen blijft. Mede door toedoen van de houding van hulpverleners zelf. Essentieel hierbij vind ik dat zowel slachtoffers als plegers aandacht verdienen. Verder ben ik bezig een onderzoek uit te voeren over het proces van onthulling bij slachtoffers.

Drijf geen wig tussen slachtoffers en plegers! Het zijn dezelfde of in ieder geval zijn er veel overeenkomsten. Ga daar naar op zoek.

Als dit onderwerp nog nieuw is voor een professional, wat is dan het eerste wat zij/hij kan doen om hiermee aan de slag te gaan?

De belangrijkste tip die ik kan geven is: ga eerst kijken, praten en voelen over wat het thema jou doet, welke ervaring heb je en hoe beïnvloedt dat je leven en kijk op mensen. Dit thema raakt het fundament van onze visie op samenleven. Pas als je hier wat zicht op hebt dan kun je verder gaan denken aan beleidsontwikkeling. Het is nog een onontgonnen gebied.

Fetzen de Groot