Kim van den Berg

Ik ben werkzaam als coördinator GIA (Geweld In Afhankelijkheidsrelaties) bij de buurtteams in Utrecht. Daarnaast geef ik les, de basistraining huiselijk geweld, in de minor Agressie en Huiselijk Geweld op de Hogeschool Utrecht. Tot slot verzorg ik vanuit mijn eigen bedrijf trainingen Werken met een Meldcode.

Werken met geweld binnen afhankelijkheidsrelaties en dan met name de professionele ontwikkeling van collega’s, studenten en andere professionals is waar mijn interesse ligt en waar ik me graag voor inzet.

Hoe zet jij je in voor de preventie van gendergerelateerd geweld?

In casuïstiekbesprekingen en in voorbeelden tijdens trainingen en lessen maak ik zo veel mogelijk gebruik van ‘genderdiverse’ voorbeelden. Ik wil bewustzijn creëren voor álle vormen van geweld, binnen álle relatievormen en binnen álle genderrollen.

Welke tips heb je voor professionals?

Laat je eigen vooronderstellingen los en blijf nieuwsgierig naar het ontstaan van geweld, de instandhoudende factoren en het verloop van het geweld. Wanneer iets een taboe is, is het al moeilijk om daarover te praten. Laat staan wanneer er sprake is van een ‘dubbel taboe’. Als professional moet je je als het ware een voorstelling kunnen maken van alle scenario’s en je moet het lef en de vaardigheden hebben of ontwikkelen om daarover te kunnen praten.

Als dit onderwerp nog nieuw is voor een professional, wat is dan het eerste wat zij/hij kan doen om hiermee aan de slag te gaan?

Kijk de documentaire ‘Vrouw slaat man‘. En bekijk op youtube het filmpje Violence is Violence. Dit zou een eerste aanzet kunnen zijn om het scenario ‘man als slachtoffer’ en ‘hoe daarnaar gekeken wordt’ op je netvlies te krijgen.

kim van den berg