Nelleke Westerveld

Als seniorprojectleider bij Movisie houd ik mij bezig met huiselijk geweld in de breedste zin van het woord. Ik kijk samen met gemeenten en/of professionals, maar uiteraard ook met ervaringsdeskundigen, wat er nodig is om geweld te verminderen en uiteindelijk te stoppen. Helemaal enthousiast word ik als ik mij bezig kan houden met interventies die geweld kunnen vóórkomen. Daar is het uiteindelijk ons allemaal om te doen: een veilige wereld voor jong en oud. Professionals raad ik aan om alle kennis die er is over veiligheid en geweld te lezen, te begrijpen en te doorvoelen. Als je precies weet waarover het gaat, dan kan je altijd doorpakken. Dan ontwikkel je professionele morele moed, zoals dat zo mooi heet, en durf je dát te doen, wat nodig is, #doenwatwerkt.

Nelleke Westerveld