Paulette van Gils

Als professional ben ik ‘opgegroeid’ binnen de meidenhulpverlening van Stichting De Rading. Momenteel ben ik als hulpverlener werkzaam bij Pretty Woman te Utrecht. Hier werk ik dagelijks met slachtoffers van fysiek geweld, seksueel geweld en/of cybergeweld, waarbij ik zie hoeveel schade dit meisjes en jonge vrouwen berokkend. Vanuit mijn expertise en opgebouwde praktijkervaring lever ik graag een bijdragen aan het voorkomen van gendergerelateerd geweld

Hoe zet jij je in voor de preventie van gendergerelateerd geweld?

In mijn huidige functie geef ik voorlichting op middelbare scholen. Deze voorlichtingen richten zich op de sociaal-emotionele kant van seksualiteit en is gericht op het aangeven en respecteren van grenzen en het communiceren over wensen, met als doel (slachtofferschap van) seksueel grensoverschrijdend gedrag terug te dringen.

Welke tips heb je voor professionals?

Laat geweld altijd onderdeel van gesprek zijn. Durf in intakes, mentorgesprekken, overleggen etc. het beestje bij de naam te noemen en vraag concreet of er huiselijk geweld of seksueel misbruik plaatsgevonden heeft. Jongeren zullen niet altijd meteen bevestigend antwoorden, maar weten dan wel, dat het onderwerp er mag zijn en jij er over kan praten. Op die manier weten ze, dat ze een beroep op jou kunnen doen, wanneer ze er klaar voor zijn.

Als dit onderwerp nog nieuw is voor een professional, wat is dan het eerste wat zij/hij kan doen om hiermee aan de slag te gaan?

Ga een training volgen waardoor je comfortabel wordt met onderwerpen als seksualiteit en seksueel geweld, bijvoorbeeld de training Vlaggensysteem van Movisie. Door actief met het onderwerp aan de slag te gaan, maak je het meer eigen en voorkom je handelingsverlegenheid.

Paulette van Gils