Veiligheid en Justitie

Als professional in Veiligheid & Justitie krijgt u vaak te maken met geweld onder jongeren. Het geweld kan verschillende vormen aannemen. De aanpak hiervan kan per situatie verschillen.In deze sectie zijn diverse onderzoeken, interventies en factsheets te vinden die meer inzicht kunnen bieden in de aanpak van fysiek, seksueel en cybergeweld.

Veiligheid en Justitie