Cybergeweld

Cybergeweld

Het overgrote deel van de jongeren en jongvolwassenen gebruikt internet en is actief op sociale media. Internet en sociale media bieden nieuwe kansen en mogelijkheden, maar kunnen ook op een negatieve manier gebruikt worden, zoals het geval bij cybergeweld. Bij cybergeweld gaat het om uitingen van ongewenst intimiderend al dan niet seksueel of agressief gedrag, via of met behulp van communicatietechnologie.

Jongeren en jongvolwassenen en dan met name jonge vrouwen zijn het vaakst slachtoffer van cybergeweld (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Cybergeweld kan, afhankelijk van de aard en de frequentie, uiteenlopende psychische, fysieke en financiële gevolgen hebben voor het slachtoffer. Daarnaast kan de online intimidatie ook offline voortgezet worden. Daarom is een effectieve aanpak van cybergeweld van belang.

Cybergeweld