Fysiek geweld

Fysiek geweld

Partnergeweld kan verschillende vormen aannemen, waaronder fysiek geweld. Fysiek geweld is opzettelijke ongewenste lichamelijke mishandeling, al dan niet met behulp van een voorwerp, wapen of substantie. Hoewel mannen ook slachtoffer van fysiek partnergeweld kunnen zijn, zijn vrouwen vaker slachtoffer. Eén op de vijf vrouwen in Nederland is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen Nederlandse vrouwen. De schadelijke gevolgen van dit geweld zijn enorm. Een effectieve aanpak is daarom van belang.

Fysiek geweld