Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context

onderzoek geweld tegen vrouwen europese gegevens in europese context

Begin 2014 verscheen het baanbrekende onderzoeksrapport Violence against women van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) dat een gedegen vergelijkend beeld biedt van de schaal waarop vrouwen en meisjes in Europa te maken hebben met geweld. Atria plaatst deze Europese cijfers beknopt en helder in een Nederlandse context. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het EU-onderzoek van de FRA en wat is de situatie in Nederland? Waar mogelijk worden de Europese onderzoeksresultaten voor Nederland vergeleken met de uitkomsten van eerder Nederlands onderzoek.

Lees het onderzoek Geweld tegen vrouwen: Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context

Doelgroep

Beleidsmakers, hulpverlening en politie

Sector

Zorg en welzijn, Veiligheid en justitie

Geweldsvorm

Fysiek geweld, seksueel geweld en huiselijk geweld

Ontwikkelaar

Atria

Jaartal

2014

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen