Stereotiepe normen en grensoverschrijdend gedrag

lesbrief generatie ja.. en? campagnebeeld act4rspect

Atria en Rutgers hebben samen een lesbrief ontwikkeld, als onderdeel van de campagne ´Generatie Ja…en?´. In de campagne rekenen jongeren tussen de 17 en 23 jaar af met stereotiepe normen voor mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit én met grensoverschrijdend gedrag. De les is bedoeld voor omgevingen waar jongeren van deze leeftijd bij elkaar komen, zoals op het MBO. In de lesbrief staat praktische informatie over de doelgroep, de uitvoering en het materiaal.

Doelgroep

Jongeren tussen de 17 en 23 jaar

Omschrijving

De les duurt zonder pauze ongeveer één uur en wordt bij voorkeur gegeven in een groep van maximaal 10 leerlingen, maar is ook geschikt voor grotere groepen. Het is van belang dat de docent of trainer een veilige sfeer creëert in de groep, zodat iedereen actief mee durft te doen. Ook moeten alle meningen van alle jongeren gehoord worden. De les bestaat uit het bekijken van korte video´s, individuele en klassikale opdrachten en een oefening. Voor de docent of trainer bevat de lesbrief extra achtergrondinformatie over de thema´s die aan bod komen.

Het doel van de les is om jongeren te leren dat de meerderheid van hun generatie ruimdenkende opvattingen heeft over gender, daten en relaties en om hen in te laten zien dat ze daardoor meestal niet alleen staan in hun eigen ruimdenkende opvattingen. Er wordt o.a. aan jongeren geleerd hoe zij een gesprek kunnen aangaan als iemand iets zegt of doet wat niet aansluit bij hun eigen ruimdenkende opvattingen. De verwachting is dat door bewustwording en normverandering geweld onder jongeren op de lange termijn zal afnemen.

Ontwikkelaar

Atria en Rutgers

Sector

Onderwijs

Preventie

Primair

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen