Seksueel geweld

Seksueel geweld

Seksueel geweld is wat in de wet als aanranding en verkrachting is gedefinieerd, dat wil zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) waarbij geweld is gebruikt of dreiging met geweld. In gesprek met jongeren en jongvolwassenen is het goed om te spreken over gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden.

53% van de Nederlandse vrouwen en 19% van de mannen heeft een vorm van seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Bij 22% van de vrouwen en 6% van de mannen was sprake van seksueel geweld (Van Berlo & Twisk, 2017). De gevolgen van seksueel geweld zijn enorm en kunnen zich ook pas op latere leeftijd openbaren (Jewkes et al., 2002). Hoe jonger het slachtoffer, des te ernstiger de gevolgen, zeker als het misbruik over een langere periode heeft plaatsgevonden (Wegman & Stetler 2009). Daarom is preventie van seksueel geweld al op jonge leeftijd van belang.

 

Seksueel geweld