Beperkt weerbaar

onderzoek beperkt weerbaar

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Het lijkt erop dat mensen met een beperking een groter risico lopen omdat ze om allerlei redenen kwetsbaar zijn. Internationale cijfers laten echter geen eenduidig beeld zien en Nederlands onderzoek was er nog nauwelijks.

Lees het rapport Beperkt Weerbaar

Doelgroep

Professionals die met mensen met een beperking werken

Sector

Zorg en Welzijn

Geweldsvorm

Seksueel geweld

Ontwikkelaar

Rutgers

Jaartal

2011

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen