Onderzoek seksueel grensoverschrijdende ervaringen

Onderzoek seksueel grensoverschrijdende ervaringen

Heb jij een vorm van seksediversiteit* en ooit een seksueel grensoverschrijdende ervaring meegemaakt, bijvoorbeeld in je (liefdes)relatie, bij het uitgaan, op school of in het ziekenhuis? Dit kunnen vervelende opmerkingen, ongewenste aanrakingen, of andere vormen van geweld zijn. Doe dan mee met ons onderzoek. Op deze manier help je hulpverleners om mensen met een seksediversiteit beter te begeleiden. Én je ontvangt een vergoeding voor het delen van je ervaringen.   

Ben jij diegene die wij zoeken? Meld je dan aan! 

  • Heb jij een vorm van seksediversiteit*?  
  • Ben jij 18 jaar of ouder? 
  • En ben jij woonachtig in Nederland?  

Mail ons dan via onderzoek@seksediversiteit.nl of je kan je aanmelden via dit formulier om deel te nemen aan dit onderzoek. Je kunt ons ook mailen als je vragen of opmerkingen hebt. We komen graag met je in contact! Aanmelden kan t/m 31 maart 2024. 

Hoe onderzoeken we dit?  

  • Via een persoonlijk interview van ongeveer 1,5 uur  
  • Of je schrijft zelf in een brief of mail over je ervaringen op basis van onze vragen  
  • De interviews en teksten verwerken wij anoniem    
  • Je bepaalt zelf hoeveel jij over je ervaringen wil delen  

Wie voert het onderzoek uit? 

Rutgers (kenniscentrum seksualiteit), Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis), en COC Nederland (belangenorganisatie lhbti+ personen) zetten zich vanuit Act4Respect in om seksueel- en (ex)partnergeweld tegen te gaan. Samen met Stichting NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, doen wij onderzoek naar de ervaringen van personen van seksediversiteit met seksueel grensoverschrijdende ervaringen in Nederland. 

Het onderzoeksteam bestaat uit Britt Myren (Atria) en Mir Abe Marinus (NNID), beiden ervaren onderzoekers op het gebied van sekse, gender, seksualiteit, en emancipatie. 

Vergoeding

Deelnemers aan de persoonlijke interviews ontvangen een cadeaubon ter waarde van €30. Als je liever deelneemt door een brief of e-mail te schrijven ontvang je een bon van €15.
Help jij ons bij dit onderzoek? Je kan je t/m 31 maart 2024 aanmelden via onderzoek@seksediversiteit.nl of door dit formulier in te vullen.

Seksediversiteit gaat er vanuit dat sekse een spectrum is met oneindig veel gelijkwaardige variaties. Voor de onbekendere vormen van seksediversiteit worden soms ook termen als intersekse of DSD gebruikt, of medische diagnoses zoals:

AGS; MRKH; Klinefelter; AOS, Turner; Hypospadie; 11- bèta -hydroxylase (11ß-OH); 17q12 deletie syndroom;17- bèta -HSD-3-(17ß-HSD-3); 17-alpha-hydroxylase (17a-OH); 46,XY DSD; 49,XXXXY syndroom; 5-Alfa-reductace-2 deficientie; Aarskog syndroom; Adrenogenitaal syndroom; Androgeen Ongevoeligheid Syndroom; ATR-x Syndroom; Bardet-Biedl syndroom; Borjeson-Forsmann-Lehman syndroom; Campomele dysplasie; CHARGE syndroom; Congenitaal hypopituïtarisme; Cornelia de Lange syndroom; Ectropia vesicae; FXPOI; Hypospadie; Epispadie; Klinefelter syndroom; Kallman syndroom; Meckel syndroom; MED12-gerelateerde aandoeningen; MRKH; MURCS; Nager syndroom; Prader-Willi syndroom; Smith-Lemli-Opitz syndroom; Syndroom van Swyer; Syndroom van Turner; Tetrasomie X; Triple-X syndroom; WAGR syndroom; Xq28 Duplicaties; XXY syndroom.

Delen: