Victim blaming

Victim blaming

We zijn soms geneigd om de oorzaken van (online) geweld te zoeken bij het slachtoffer: Wat had je aan? Waarom heb je dat gezegd? Dit heet victim blaming en verschuift de verantwoordelijkheid van de pleger naar het slachtoffer. Maak als professional dus altijd duidelijk dat grensoverschrijdend gedrag niet oké is en dat het nooit de schuld van het slachtoffer is.

Victim blaming