Dossier huiselijk geweld en coronacrisis

Dossier huiselijk geweld en coronacrisis

In tijden van crisis – zoals natuurrampen, oorlogen en epidemieën – neemt het risico van gendergerelateerd geweld toe. Sinds de corona uitbraak in China verdrievoudigde het aantal gevallen van huiselijk geweld dat bij de lokale politie werd gemeld. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) vreest dat ook in Nederland een toename aan nieuwe geweldsincidenten zal plaatsvinden. Bekijk ook het coronadossier over huiselijk en seksueel geweld van Movisie.

Dossier huiselijk geweld en coronacrisis