Onze missie

Onze missie

De Alliantie Act4Respect Unlimited werkt voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals. In beleid en praktijk werken we samen aan de preventie van seksueel geweld en (ex)partnergeweld gericht tegen meiden/vrouwen en lhbti+ personen en cybergeweld. Maar hoe doen we dat?

Sociale-normcampagne met en voor jongeren en jongvolwassenen

De preventie van seksueel geweld, (ex)partnergeweld en cybergeweld vraagt om een omgeving die dit stimuleert. Dit doen we door middel van een campagne die we voor én met jongeren ontwikkelen. Hierin werken we toe naar een nieuwe sociale norm: respect voor genderverschillen zodat die nooit een aanleiding of legitimering kunnen zijn voor geweld. Jongeren worden hierbij aangesproken in hun mogelijke rol als slachtoffer, pleger of dader of omstander. Het gewenste eindresultaat is een nieuwe generatie die kiest voor een sociale omgang waarin zij respectvol omgaan met genderverschillen. Hierdoor neemt het geweld af en blijft het uiteindelijk achterwege. Meer info over de jongeren campagne

Deskundigheidsbevordering uitbreiden

Van ouders en professionals wordt gevraagd om mee te werken aan deze toekomst zonder geweld. Vooral professionals spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van gendersensitieve preventieve interventies en bij het creëren van een sociaal veilige omgeving. Wij bieden hun daarom deskundigheidsbevordering, ondersteuning, training, en relevante tools en tips. Zo kunnen zij seksueel geweld, (ex)partnergeweld en cybergeweld in een vroegtijdig stadium beter signaleren en voorkomen. Het gewenste eindresultaat is dat professionals gendersensitief beleid in de praktijk kunnen toepassen, door passende interventies uit te kiezen en uit te voeren. Lees hier meer over hoe Act4Respect een rol speelt in het Nationaal Actieplan van de overheid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Effectieve interventies doorontwikkelen

Gendersensitieve interventies bij (risico)jongeren kunnen slachtoffer- en plegerschap voorkomen, hun weerbaarheid vergroten en de geweldspreventie versterken. Alle jongeren moeten goede seksuele vorming krijgen die gericht is op weerbaarheid en aandacht besteedt aan gender- en seksuele diversiteit. Sommige groepen jongeren zijn echter kwetsbaarder dan andere. Dit kunnen bijvoorbeeld LHBTIQ+ jongeren zijn, of jongeren met een praktische opleiding, of jongeren die licht verstandelijk beperkt zijn. Door onderzoek naar deze risicogroepen te doen en vervolgens gerichte preventie te maken, verwachten wij dat de impact toeneemt. Ons doel is om bestaande interventies gericht door te ontwikkelen door ze gendersensitiever te maken. We pakken hierdoor de oorzaak van geweld tot in de wortels aan. Bij de doorontwikkeling van deze interventies maken we gebruik van werkzame elementen uit (internationale) interventies die gericht zijn op de preventie van meerdere geweldsvormen, of hierop kunnen worden aangepast. Het gewenste eindresultaat is een selectie van evidence based en schaalbare interventies die slachtoffer- en plegerschap van geweld bij jongeren helpen voorkomen. Op deze pagina zijn al onze interventies en andere handige tools te vinden.

KennisHUB

De alliantie ontwikkelt in co-creatie met professionals een interactieve kennisHUB. We delen hier kennis en ervaringen over seksueel geweld, (ex)partnergeweld en cybergeweld uit onderzoek en de praktijk. Dit doen we via een digitale HUB en door kennis uitwisseling te faciliteren op evenementen en bijeenkomsten. Professionals willen graag leren wat jongeren belangrijk vinden. Jongeren dragen daarom ook bij aan e-learning en tips en tools voor professionals. De kennisHUB is ook het verzamelpunt voor ervaringen met veelbelovende en effectieve interventies en duurzame campagneonderdelen. Het gewenste eindresultaat is dat professionals actief gebruik maken van de digitale leerplaats en fysieke ontmoetingsplaatsen van de kennisHUB van Act4Respect. Professionals participeren in deze kennisHUB door kennis uit te wisselen over preventie van seksueel geweld en (ex)partnergeweld en cybergeweld. Naast de informatie die op deze website te vinden is, kan je online communiceren met andere professionals over deze thema’s via onze LinkedIn groep.

Delen:

Reacties