Onze missie

Onze missie

De Alliantie Act4Respect Unlimited werkt voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk aan de preventie van seksueel geweld en (ex)partnergeweld gericht tegen meiden/vrouwen en lhbti+ personen en cybergeweld. Maar hoe doen we dat?

Sociale-normcampagne met en voor jongeren en jongvolwassenen

De preventie van seksueel geweld, (ex)partnergeweld en cybergeweld vraagt om een omgeving die dit stimuleert. Dit doen we door middel van een campagne die we voor én met jongeren ontwikkelen. Hierin werken we toe naar een nieuwe sociale norm: respect voor genderverschillen zodat die nooit een aanleiding of legitimering kunnen zijn voor geweld. Jongeren worden aangesproken in hun mogelijke rol als slachtoffer, pleger of dader of omstander, en ouders en professionals wordt ook gevraagd om mee te werken aan een toekomst zonder geweld. Het gewenste eindresultaat is een nieuwe generatie die kiest voor een sociale omgang waarin zij respectvol omgaan met genderverschillen en geweld afneemt en uiteindelijk achterwege blijft. Meer info over de campagne

Deskundigheidsbevordering uitbreiden

Professionals in beleid en praktijk spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van gendersensitieve preventieve interventies en bij de creatie van randvoorwaarden voor een sociaal veilige omgeving. Door deskundigheidsbevordering, ondersteuning, training, relevante beleidstools en tips van vakgenoten zijn zij nog beter in staat om seksueel geweld, (ex)partnergeweld en cybergeweld in een vroegtijdig stadium te signaleren en te voorkomen. Het gewenste eindresultaat is dat professionals goed in staat zijn om gendersensitief beleid te formuleren en in de praktijk passende interventies uit te kiezen en uit te voeren.

Effectieve interventies doorontwikkelen

Gendersensitieve interventies bij (risico)jongeren kunnen slachtoffer- en plegerschap voorkomen, hun weerbaarheid vergroten en de geweldspreventie versterken. Alle jongeren moeten goede seksuele vorming krijgen die gericht is op weerbaarheid en aandacht besteedt aan gender- en seksuele diversiteit. Sommige groepen jongeren zijn echter kwetsbaarder dan andere. Dit kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn met een lage opleiding of jongeren die licht verstandelijk beperkt zijn. Door onderzoek naar risicogroepen en vervolgens gerichte preventie verwachten wij dat de impact toeneemt. Doel van deze activiteitenlijn is om bestaande interventies gericht door te ontwikkelen door ze gendersensitiever te maken en hierdoor de oorzaak van geweld aan te pakken. Bij de doorontwikkeling van deze interventies maken we tevens gebruik van werkzame elementen uit (internationale) interventies die gericht zijn op de preventie van meerdere geweldsvormen of hierop kunnen worden aangepast. Het gewenste eindresultaat is een selectie van evidence based en schaalbare interventies die slachtoffer- en plegerschap van geweld bij jongeren helpen voorkomen.

KennisHUB

De alliantie ontwikkelt in co-creatie met professionals een interactieve kennisHUB. Hierin worden kennis en ervaringen over seksueel geweld, (ex)partnergeweld en cybergeweld uit onderzoek en de praktijk digitaal en in real life via congressen gedeeld. Professionals willen graag leren wat jongeren belangrijk vinden. Jongeren dragen daarom ook bij aan e-learning en tips en tools voor professionals. De kennisHUB is tevens het verzamelpunt voor ervaringen met veelbelovende en effectieve interventies en duurzame campagneonderdelen. Het gewenste eindresultaat is dat professionals actief gebruik maken van de digitale leerplaats en fysieke ontmoetingsplaats van de kennisHUB en participeren door kennis uit te wisselen over preventie van seksueel geweld en (ex)partnergeweld gericht tegen meiden/vrouwen en lhbti+ personen en cybergeweld. Naast de informatie die op deze website te vinden is, kan je online communiceren met andere professionals over deze thema’s via onze LinkedIn groep.

Delen:

Reacties