Best practices

Hier vindt u veelbelovende interventies over fysiek geweld, seksueel geweld en cybergeweld, die als doel hebben om alle vormen van gendergerelateerd geweld te voorkomen bij de doelgroep van Act4Respect: jongeren en jongvolwassenen tussen de 15 en 30 jaar. Daarnaast vindt u per geweldsvorm ook een overzicht van mooie initiatieven; interventies die (nog) niet zijn opgenomen in de databanken effectieve interventies, maar waar professionals goede ervaringen mee hebben en trots op zijn.