Thema's

Thema's

Hier vind je verschillende tools, onderzoeken, materialen en trainingen die jij als professional in beleid en uitvoering kunnen ondersteunen bij de aanpak en preventie van fysiek, seksueel en online geweld.

De lijst is samengesteld door middel van desk research naar materiaal op het gebied van bovenstaande geweldsvormen.

Mochten er relevante materialen, onderzoeken of tools ontbreken die kunnen bijdragen aan deskundigheidbevordering van professionals, dan ontvangen wij die graag. Je kunt hiervoor met ons contact opnemen via info@act4respect.nl