Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over Act4Respect.
Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via info@act4respect.nl

Voor wie is de website bedoeld?

De website is bedoeld voor beleidsmakers en professionals in de domeinen zorg & welzijn, veiligheid & justitie en onderwijs die werken aan de preventie van gendergerelateerd geweld onder jongeren (15 tot 30 jaar) en die op de hoogte willen blijven en beter gebruik willen maken van de actuele kennis. Door het organiseren van bijeenkomsten en expertmeetings, wordt ook de mogelijkheid geboden om te netwerken.

Waarom deze website?

Als beleidsambtenaar of professional krijgt u op verschillende wijzen te maken met fysiek, seksueel en cybergeweld onder jongeren (15 tot 30 jaar) en wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan de preventie daarvan. Doel van dit platform is om u daarbij te helpen door betrouwbare kennis te bieden. Daarnaast treft u hier een overzicht van veelbelovende praktijken en tools om uw kennis over een effectieve aanpak van deze geweldsvormen te vergroten. Dit platform biedt ook de mogelijkheid om met andere beleidsmakers en professionals kennis en kunde uit te wisselen. Met het uiteindelijke doel: een toekomst waarin geweld niet langer wordt getolereerd.

Wie is er verantwoordelijk voor deze site?

Verantwoordelijk voor www.act4respect.nl zijn Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt het programma Act4Respect mogelijk door middel van een programmasubsidie.

Hoe kan ik zelf een bijdrage leveren aan www.act4respect.nl?

U kunt uw informatie die binnen de definitie van fysiek, seksueel en cybergeweld onder jongeren (15 tot 30 jaar) valt mailen naar info@act4respect.nl. U kunt ook meediscussiëren in de speciale LinkedIngroep of deelnemen aan bijeenkomsten die geregeld worden georganiseerd en aangekondigd staan op de site.

Hoe kom ik in contact met andere beleidsmakers en professionals die zich met gendergerelateerd geweld bezighouden?

Dat kan door lid te worden van de speciale LinkedIngroep of u aan te melden bij een van de bijeenkomsten of expertmeetings die worden georganiseerd.

Wat is gender gerelateerd geweld?

Gender gerelateerd geweld (GGG) is geweld dat zich richt tegen een persoon op grond van sekse, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie óf geweld waaronder personen van een bepaald sekse in onevenredige mate te lijden hebben.
Zie ook de Begrippenlijst

Ik ben slachtoffer van fysiek, seksueel en/of cybergeweld. Waar kan ik hulp zoeken?

Slachtoffers kunnen contact opnemen met Veilig Thuis. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert en u advies geeft. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen ook contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld. Het Centrum Seksueel Geweld helpt u om met de gevolgen om te gaan.

Slachtoffers van cybergeweld kunnen ook contact opnemen met Help Wanted of de politie.

De slachtofferwijzer geeft u informatie over tot welke instelling u zich kunt richten voor hulp.

Wat is het verschil tussen pleger en dader?

De termen dader en pleger van fysiek, seksueel of cybergeweld worden vaak door elkaar gehaald. Er is een verschil:

Dader: het geweld is juridisch aangetoond
Pleger: in andere gevallen hanteren we de term pleger

Wat is fysiek geweld en wat is sexueel geweld?

Ga voor het antwoord naar de Begrippenlijst