Factsheet Fysiek, seksueel en cybergeweld vanwege gender

factsheet infographic seksueel geweld

Factsheet met definities, cijfers en risicofactoren over fysiek, seksueel en cybergeweld vanwege gender

Download de factsheet

Hoe vaak komen fysiek, seksueel en cybergeweld in Nederland voor en welke risicofactoren spelen hierbij een rol? Lees het in deze factsheet voor professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het veiligheidsdomein.

Gendergerelateerd geweld: wat is het?

Gendergerelateerd geweld (GGG) is geweld tegen iemand op grond van geslacht, genderidentiteit, seksuele oriëntatie of genderexpressie. In de praktijk wordt het geweld vooral gericht tegen vrouwen en tegen mensen die zich niet gedragen zoals de genderrol voorschrijft, bijvoorbeeld homoseksuele mannen (of mannen die zo worden waargenomen),  lesbische vrouwen en transgender personen. Mannen kunnen ook slachtoffer worden van (seksueel) geweld. Dit komt niet op zo’n grote schaal voor als geweld tegen vrouwen.
De term gendergerelateerd geweld omvat allerlei vormen van geweld.

Wat is fysiek geweld?

Fysiek geweld is opzettelijke en ongewenste lichamelijke mishandeling, al dan niet met behulp van een voorwerp, wapen of substantie, om een ander te beschadigen of fysiek pijn te doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over slaan, duwen, een voorwerp naar iemand gooien, proberen te doen stikken of wurgen. De integriteit van een persoon kan hiermee worden geschonden.

Wat is seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Onder seksueel geweld wordt verstaan wat in de wet als aanranding en verkrachting is gedefinieerd. Dat wil zeggen: penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) waarbij geweld of dreiging met geweld is gebruikt. Seksueel grensoverschrijdend gedrag bestaat uit alle toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Dit kan gepaard gaan met fysiek geweld, maar dat hoeft niet.

Wat is cybergeweld?

Bij cybergeweld gaat het om uitingen van ongewenst intimiderend al dan niet seksueel of agressief gedrag, via of met behulp van communicatietechnologie. Voorbeelden hiervan zijn sexting zonder toestemming en sextortion. Voor toelichting over voorbeelden van cybergeweld zie de factsheet van Atria over online seksuele intimidatie.

Cijfers

  • Uit onderzoek komt naar voren dat 41% van de Nederlandse vrouwen in haar leven rapporteert fysiek geweld te hebben meegemaakt.
  • In recent Nederlands onderzoek is seksueel geweld gedefinieerd als gedwongen worden tot seks, en/of penetratie of manuele seks tegen de wil. 22% van de vrouwen en 6% van de mannen meldt dit weleens mee te hebben gemaakt. 
  • Gemiddeld rapporteert een op de zes Nederlandse vrouwen ooit cybergeweld te hebben meegemaakt.
    In de factsheet vindt u meer cijfers.

Risicofactoren

Diverse risicofactoren spelen een rol bij het plegen van fysiek, seksueel of cybergeweld of leiden tot een verhoogd risico om slachtoffer te worden hiervan.
In de factsheet kunt u een overzicht hiervan vinden.

Download de factsheet

Uitgebreide bronnenlijst

Delen:

Reacties