Onderzoek: Hoe ervaren lhbt+ jongeren daten en romantische relaties?

Onderzoek: Hoe ervaren lhbt+ jongeren daten en romantische relaties?

Lhbt+ jongeren vinden zichzelf kunnen zijn het belangrijkste element in een fijne relatie. Dat blijkt uit ons nieuwste onderzoek, waarin is opgehaald hoe lhbt+ jongeren daten, romantische relaties en (ex-)partnergeweld ervaren. Het verkennend onderzoek ‘Ik dacht dat dit zo hoorde’ van Atria, Rutgers en COC Nederland biedt inzichten voor professionals en hulpverleners wat de oorzaken zijn van partnergeweld onder lhbt+ jongeren. Daarnaast geeft het onderzoek aanbevelingen voor wat je kunt doen ter preventie van (ex-)partnergeweld onder lhbt+ jongeren.

Download hier het onderzoeksrapport 

Ervaringen lhbt+ jongeren daten en romantische relaties

In de preventie van (ex-)partnergeweld onder lhbt+ jongeren is het niet alleen belangrijk om te kijken naar hoe lhbt+ jongeren partnergeweld ervaren en hiermee omgaan, maar ook om te onderzoeken hoe zij daten en romantische relaties ervaren. Hebben lhbt+ jongeren bijvoorbeeld dezelfde behoeftes als het gaat om daten en romantische relaties? Wat helpt hen bij het navigeren van daten en relaties? Zo kan dit rapport bijdragen aan het voorkomen van (ex-)partnergeweld onder lhbt+ jongeren en kunnen slachtoffers en plegers van partnergeweld beter worden ondersteund door hulpverleners”, legt onderzoeker Javier Koole uit.  

Risico- en beschermende factoren (ex-)partnergeweld

Om de ervaringen van jongeren op te halen, zijn 14 slachtoffers van (ex)partnergeweld geïnterviewd. Ook zijn er twee focusgroepen gehouden met lhbt+ jongeren over de fijne en niet-fijne aspecten van daten en relaties. Vervolgens bleek uit deze gesprekken dat (de meerderheid van) deze jongeren:

 • Te maken kregen met vooroordelen en stereotypen over hun seksualiteit en genderidentiteit binnen hun relaties.
 • Partners hadden die hun genderidentiteit of seksualiteit niet accepteerden, wat leidde tot outing, controlerend gedrag of psychologisch geweld. Bij sommige jongeren werd het partnergeweld beïnvloed door factoren zoals neurodiversiteit en huidskleur.
 • Last hadden van minderheidsstress, een belangrijke risicofactor voor partnergeweld.
 • Gebrek aan kennis en vaardigheden over wensen en grenzen als een belangrijke factor zagen in de ongezonde relaties.
 • ‘Jezelf zijn’ het belangrijkste vonden voor een fijne relatie, alsmede een goede communicatie over verwachtingen en gevoelens en het respecteren van grenzen.

“Soms wilde zij seks en ik wilde dat niet. Dan dramde ze door totdat ik daar toch in mee ging en achteraf spijt had.”
Lisanne (19), slachtoffer (ex-)partnergeweld.

Sociale steun en hulp na (ex-)partnergeweld  

Ook kwam naar voren dat de impact van (ex-)partnergeweld op deze jongeren enorm is:

 • Veel jongeren kregen (ernstige) mentale problemen, waar ze soms jaren later nog steeds last van hebben.
 • Bovendien vertelden sommige dat ze minder of geen vertrouwen meer hebben in daten en relaties en dat hun kijk op liefde is veranderd.

De jongeren vertelden daarnaast dat het begrijpen en erkennen van wat hen is overkomen en door hierover met iemand te praten hen kon helpen beter te herstellen. Sommigen van hen zochten steun bij vrienden en familie, bouwden een nieuw sociaal netwerk op, of zochten psychologische hulp. Het is essentieel dat hulpverleners hun ervaringen herkennen en erkennen, maar dit gebeurde helaas niet altijd bij de geïnterviewde jongeren.

“Ik wist niet zo goed waar ik terecht kon. Ik zou willen dat hulpverleners meer vragen over relaties.”
Alex (19), slachtoffer (ex-)partnergeweld.

Het onderzoeksrapport kun je hier lezen:

‘Ik dacht dat dit zo hoorde’

Wat weet jij al over (ex-)partnergeweld onder lhbt+ jongeren?

Doe de quiz en de micro-learning om te leren hoe LHBT+ jongeren tussen de 16 en 25 jaar hun relaties, daten en (ex-)partnergeweld ervaren. Deze tools helpen je om je kennis over (ex-)partnergeweld onder LHBT+ jongeren te testen en te verbeteren. In de micro-learning krijg je praktische tips en informatie die je kunt toepassen in je dagelijkse werk. 

Doe je mee? En deel het vooral met collega’s, zodat ook zij weer wat leren. Samen kunnen we een veilige omgeving creëren voor jongeren, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.  

Doe de quiz en test je kennis 

Neem deel aan de micro-learning 

Happy2gether

Ook interessant: onze gratis online cursus Happy2gether. Begeleid jongeren naar gezonde en veilige relaties en voorkom partnergeweld. Je praat dan met jongeren over (online) daten, flirten, en relaties, met als doel om geweld in (beginnende) relaties te voorkomen door veilige en leuke relaties te stimuleren. De e-learning duurt maar 2 uur en je verdient daarna 2 SKJ punten.

Ik wil graag deze e-learning volgen

 • Happy2gether
  Voor jongeren met vmbo/mbo-opleidingsniveau in groepsverband.
 • Happy2gether individueel
  Voor jongeren met een vmbo/mbo-opleidingsniveau bij wie deelname in een groep niet past. Bijvoorbeeld als iemand meer persoonlijke begeleiding nodig heeft, iemand voor wie het bespreken of horen van ervaringen in een groep te heftig is.
 • Happy2gether plus (nieuw!)
  Voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en het praktijkonderwijs.

Delen: