Petitie: wettelijke bescherming voor transgender mensen tegen haat

Petitie: wettelijke bescherming voor transgender mensen tegen haat

Iedereen heeft het recht om veilig te leven, maar helaas is dat voor transmensen nog steeds geen vanzelfsprekendheid. De haat groeit alleen maar, en de wet biedt nog onvoldoende bescherming tegen deze vormen van haat. Door het verbod op groepsbelediging uit te breiden, kunnen we hier verandering in brengen. Daarom vraagt Transgender Netwerk de Tweede Kamer om dit verbod snel goed te keuren. Doe mee en onderteken de petitie!

Natuurlijk onderteken ik de petitie

Waarom is dit belangrijk?

De haat tegen transgender en non-binaire personen blijft toenemen:

  • Het aantal haatberichten op sociale media tegen transmensen is in drie jaar tijd vertienvoudigd, van 5000 berichten in 2020 naar 50.000 in 2023 (De Groene Amsterdammer).
  • Deze online haat heeft ook offline gevolgen, met meer dan een derde van de transmensen die te maken hebben met verbale agressie in hun dagelijks leven (FRA 2020).
  • Eerder onderzoek (Overal op je hoede, 2019) laat zien dat 25% van de transgender personen aan geeft herhaaldelijk last te hebben van geroddel, pesten, stalken of intimidatie online.
  • Uit statistieken van de CBS blijkt zelfs dat non-binaire mensen afgelopen jaar 10x vaker dan de rest van de bevolking bedreigd, geïntimideerd en gepest werden online. Dit onderzoek van CBS laat daarnaast zien dat non-binaire mensen in het algemeen veel vaker het slachtoffer zijn van discriminatie en andere misdaden (niet alleen online) en hier ook vaker nadelige gevolgen aan ondervinden. Transgender Netwerk heeft een factsheet gemaakt met de belangrijkste CBS-cijfers. 

Het is duidelijk dat actie nodig is. We moeten iedereen beschermen tegen haat, inclusief transmensen.

Onderteken hier de petitie!

Transgender Netwerk

Waar staat deze petitie voor?

Op dit moment wordt er nog te weinig gedaan tegen deze haat, terwijl de impact ervan enorm is. Het zorgt ervoor dat transmensen zich onveilig voelen en zich minder durven uitspreken. Daarom moet groepsbelediging van trans- en non-binaire personen strafbaar worden gesteld, vergelijkbaar met andere beschermde groepen in Nederland. Door geslacht aan deze wet toe te voegen, kunnen we haat tegen trans- en non-binaire personen effectiever aanpakken, online en offline.

Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om deze bescherming uit te breiden en alle vormen van discriminatie tegen trans-, non-binaire, intersekse, bi+, lesbische, queer en aseksuele personen te verbieden en strafbaar te stellen. Dit is het moment om onze steun te tonen aan transmensen en te pleiten voor een veilige Nederlandse samenleving voor iedereen.

Het is cruciaal om onze stem te laten horen vóór deze wetswijziging en vóór de veiligheid van transmensen, zowel online als op straat. Daarom roept Transgender Netwerk via deze petitie de Tweede Kamer op om vóór de uitbreiding van het verbod op groepsbelediging te stemmen. Zo kan iedereen in Nederland veilig zichzelf zijn. Bescherm iedereen tegen haat, ook transmensen!

Teken de petitie hier

Transgender Netwerk werkt aan een wereld waarin genderdiverse mensen vrij en veilig kunnen leven en waarin iedereen de ruimte krijgt om te verschillen.

Delen: