Word lid van onze expertgroep!

Netwerk Act4Respect

Word lid van onze landelijke expertgroep preventie (online) seksueel geweld en (ex)partnergeweld! En krijg (nog meer) kennis over de preventie van (online) seksueel geweld en/of (ex)partnergeweld om te delen binnen je netwerk(en) én de kans om met andere organisaties, GGD’en en professionals in gesprek te gaan. 

Ik heb interesse

Wie kan er lid worden

Professional: Als individuele professional uit de zorg, veiligheid & justitie of als jeugdwerker bespreek je (online) seksueel geweld en (ex) partnergeweld binnen je organisatie en regio.
Organisatie: Als zorg- en welzijnsorganisatie of GGD heb je een coördinerende rol om het netwerk faciliteren. Bijvoorbeeld door het goed aan te laten sluiten bij wat er al is aan kennis en aanbod. En door professionals verder met elkaar te verbinden.
Gemeente of GGD: Als gemeente of GGD kan je een kartrekker zijn en borgen in bestaande structuren. Zo kan je de spil zijn van effectief beleid en communicatie rond preventie (online) seksueel geweld en (ex)partnergeweld.

Bereik van Act4Respect

Wat doet deze expertgroep

Deze expertgroep opereert landelijk én lokaal.

Op landelijk niveau wisselen we kennis, ervaringen, tips en advies uit in een interactief online platform. Ook organiseren we landelijke (online)bijeenkomsten in de vorm van discussies, interactieve groepssessies, webinars en workshops.

Op lokaal niveau ondersteunen we elkaar in het agenderen van thema’s. Zo worden praktijkvoorbeelden gedeeld en lokale partners komen met elkaar in contact. Ook helpen we elkaar bij vragen uit de regio, zoals hoe jij subsidie aanvraagt bij je gemeente.

In het kort willen we dit bereiken:

  • Samen kennisdelen: Het uitwisselen van expertise onderling, zowel op lokaal als op landelijk niveau, met trainingen, online cursussen, onderzoeken en interventies.
  • Samen netwerkvorming: Er zijn regionaal al veel netwerken, maar tegelijkertijd is het veld versnipperd. Wij brengen op lokaal en landelijk niveau meer overzicht en verbinding. Welke netwerken zijn er al waarbij je kunt aansluiten, of lid van bent, en meer kennis kunt delen? Maar ook: hoe zorg ik dat een bepaalde organisatie aansluit bij mijn netwerk? 
  • Samen agenderen: Samen staan we sterk. Op lokaal niveau: hoe krijg je een belangrijk thema op de agenda? Hoe zorg je dat regionale organisaties met de neuzen dezelfde kant op staan? Welke subsidiemogelijkheden zijn er al binnen mijn regio?  Op landelijk niveau: hoe maak je de politiek actief voor een bepaald thema?  

Als lid van de expertgroep…

• Maak je een positieve impact op het leven van jongeren
• Vergroot je je zichtbaarheid en expertise op het thema
• Breng je preventie een stap verder in jouw werk, netwerk, organisatie of gemeente

Draag bij aan een veiligere en fijne toekomst voor iedereen. Jouw inzet maakt het verschil!

Ik word graag lid

We zijn momenteel bezig met het onderzoeken van de specifieke details voor dit netwerk. Het jaar 2024 staat in het teken van een pilot van dit project. We bevinden ons nog in de opstartfase en streven ernaar om samen met de te ontdekken hoe we dit succesvol kunnen realiseren en hoe we iets kunnen betekenen voor professionals, GGD’en, gemeentes en organisaties die willen aansluiten bij ons netwerk. 

Delen: