Basistraining beroepscode en tuchtrecht

  • Locatie: Smilde
  • Datum:
  • Tijd: 9:00
  • Type: Training
13 jun

Vanuit de beroepsgroep is er een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.

De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. In het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Het doel van het tuchtrecht is dan ook de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofessional ten behoeve van betrokkenen te bewaken.

Voor de herregistratie van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, in het beroepsregistratie van de SKJ, is een geaccrediteerde training beroepsethiek verplicht. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Onderstaande twee modules voldoen aan deze eisen.

Basistraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Tijdens deze eerste bijeenkomst leer je hoe je aan de hand van richtlijnen en artikelen uit de beroepscode bewuste keuzes kunt maken. We bespreken welke ethische dilemma’s je tegen kunt komen en je zult ervaren hoe een moreel beraad kan helpen om deze dilemma’s onder de loep te nemen en hierin verantwoorde keuzes te maken.

Inhoud van de training

  • Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
  • Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Verantwoorden van je keuzes
  • Het gebruik van een moreel beraad

LET OP! Dit is slechts de basistraining. Voor de verdiepingstraining dient u zich apart aan te melden. 

Kosten en accreditatie

€ 185 per persoon (bij gelijktijdige aanmelding voor de basis- en verdiepingstraining samen € 350). Accreditatie SKJ 13 punten voor de basis- en verdiepingstraining samen. De verdiepingstraining los is 7 punten.

Meer informatie over de Basistraining beroepscode en tuchtrecht.

Meer informatie over de Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht. (Deze vindt niet op dezelfde datum plaats, en inschrijving staat los van inschrijving voor de basistraining).

Delen: