Happy2gether: gratis e-learning module (2 SKJ)

  • Locatie: Online
  • Datum:
  • Tijd: 2:00
  • Type: Gratis cursus (2SKJ)
1 mrt - 31 dec Happy2gether: gratis e-learning module (2 SKJ)

Veel jongeren vinden het vaak lastig om partnergeweld en gezonde relaties te herkennen. Uit een onderzoek van Act4Respect kwam naar voren dat 25% van de jongeren het acceptabel vindt om geweld te gebruiken als de partner hiermee begint.  Daarom is het belangrijk om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen en het te hebben over gezonde en veilige relaties. Dit is het doel van de Happy2gether training.

Klik hier om met Happy2gether aan de slag te gaan

Klik hier voor de flyer van Happy2gether waar meer informatie staat

Wat leer je bij Happy2gether?

‘Happy2gether’ is een module over relaties, geweld en genderrollen, en is gericht op het voorkomen van zowel slachtofferschap als plegerschap. Het is gefocust op de preventie van geweld in (beginnende) relaties door middel van het bevorderen van veilige en gezonde relaties. Deze module is ook in nauwe samenwerking gemaakt met professionals die werken met jongeren.

Deze module richt zich met name op leerlingen met een vmbo/mbo-opleidingsniveau, omdat uit onderzoek is gebleken dat zij meer risico lopen om slachtoffer te worden van partnergeweld.

Na het volgen van de module kan je deze als training geven aan jongeren. Dit kan met zowel gemengde groepen als sekse-specifieke groepen. Happy2gether kan ingezet worden als aanvulling op bredere preventieprogramma’s van grensoverschrijdend gedrag onder jongeren.

Happy2gether kan ook individueel aan jongeren worden gegeven

Happy2gether geef je bij voorkeur in groepen, maar voor jongeren bij wie een-op-een-begeleiding beter past, is een individuele variant beschikbaar. Bijvoorbeeld als de jongere vanwege eigen ervaringen met risicovolle relaties meer persoonlijke begeleiding nodig heeft. Of bij een jongere voor wie het bespreken of horen van ervaringen in een groep te heftig is.  Voor deze jongeren is er Happy2gether individueel. Deze variant heeft dezelfde uitgangspunten en doelen als de reguliere Happy2gether. Het verschil is dat de opdrachten zijn aangepast op een-op-een-begeleiding, waardoor er meer ruimte is voor begeleiding rondom de individuele situatie van de jongere.

Praktische info 

Tijd: twee sessies (in totaal 2 uur)
Gratis

Accreditatie: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 2 punten. 

Handleiding
Aan het eind van de cursus krijg je toegang tot de digitale handleiding (pdf).

“Na de 2 lessen van Happy2gether zie ik dat de jongeren gegroeid zijn en zichzelf en de situatie kunnen bekijken. Ze mogen trots zijn op zichzelf.” Tim (trainer Happy2gether)

Ben jij een professional vanuit de zorg of het onderwijs die werkt met jongeren, en wil jij bijdragen aan de preventie van partnergeweld onder jongeren? Klik dan hier om met Happy2gether aan de slag te gaan!

Deze e-learning volgen in combinatie met andere trainingen

Het effect van Happy2gether wordt versterkt wanneer het programma onderdeel is van een breder preventieprogramma dat inzet op seksuele weerbaarheid onder jongeren. Wij willen daarom graag onderzoeken of Happy2gether goed aansluit bij andere cursussen of trainingen op het gebied van relationele en seksuele vorming die op scholen gegeven worden. Denk hierbij aan trainingen als Liefde is… of Lang leve de liefde, of andere vergelijkbare methodes. Hiervoor zijn wij ook op zoek naar middelbare scholen die graag Happy2gether zouden willen geven in combinatie met een andere training of cursus.

Wanneer je voor deze combinatie wil gaan, stuur dan een mail naar info@act4respect.nl 

Belangrijk: je kunt het individuele programma inzetten bij jongeren die eerder een gewelddadige relatie meemaakten of daar vermoedelijk in zitten, maar Happy2gether is niet bedoeld als hulpverlening. Het richt zich enkel op het geven van kennis en vaardigheden aan jongeren om sterker in hun schoenen staan in relaties en leuke(re) relaties hebben.

Delen: