Symposium: Wat maakt een pleger en wat helpt in de aanpak?

 • Locatie: Den Haag
 • Datum:
 • Tijd: 10:00
 • Type: Gratis symposium
20 jun Symposium: Wat maakt een pleger en wat helpt in de aanpak?

Op donderdag 20 juni organiseert GGD Haaglanden in samenwerking met netwerkpartners en experts een regionaal symposium over het onderwerp ‘plegers’ bij Igluu in Den Haag. Deze dag is gericht op het bevorderen van deskundigheid en het versterken van het regionale netwerk door ontmoeting en verbinding.

Aanmelden voor fysieke aanwezigheid

Aanmelden voor online aanwezigheid

In Haaglanden werken we samen met betrokken netwerkpartners aan concrete en structurele aanpakken van gendergerelateerd geweld en seksueel geweld. We bundelen onze krachten en behandelen verschillende thema’s rondom gender, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, evenals diverse doelgroepen. Het plenaire gedeelte en enkele deelsessies zijn ook online te volgen.

‘Wat maakt een pleger en wat helpt in de aanpak?’

Dit jaar staat het thema centraal: Wat maakt iemand tot pleger en wat helpt in de aanpak? We beantwoorden vragen zoals: wat veroorzaakt seksueel grensoverschrijdend gedrag en gendergerelateerd geweld, hoe om te gaan met de (vermoedelijke) pleger, en hoe kunnen we het slachtoffer en de omgeving ondersteunen. Verschillende experts en organisaties zullen hun kennis delen.

Programma

 • 10.30 – 11.00: Inloop
  Tijdens de inloop kun je je aanmelden voor deelsessies. Kom op tijd, want vol is vol. Ook is de kunstexpositie van Men as Well te bezichtigen.
 • 11.00 – 11.30: Opening Door Ria Andrews, programmamanager Geweld in Afhankelijkheidsrelaties van GGD Haaglanden, samen met Mariette Hamer, onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
 • 11.30 – 12.30: Preventie en plegerschap
  Keynote sprekers Jens van Tricht (Emancipator) en Sabine Meulenbeld (van genderbias tot genderbalans) bespreken de invloed van genderrollen en patronen in de samenleving op seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en hoe we hier anders mee om kunnen gaan.
 • 12.30 – 13.30: Netwerklunch
 • 13.45 – 14.45: Deelsessies (keuze uit één sessie)
  1. De verborgen boodschappen in onze (on)uitgesproken taal (Fysiek) – Sabine Meulenbeld.
  2. “Empowering Communities: Het aanpakken van Seksueel Geweld in Queer ruimtes” (Fysiek) – Men as Well (in het Engels).
  3. Panelgesprek ‘besteed aandacht aan het perspectief van de pleger’ (Fysiek/online) – Diverse partners.
  4. Femicide, intieme terreur en plegers (Fysiek/online) – Barbara Godwaldt.
  5. Jongens en mannen als deel van de oplossing?! (Fysiek) – Emancipator.
 • 14.45 – 15.15: Samenvatting en plenaire afsluiting
 • 15.15 – 16.00: Borrel

Meer informatie

Voor meer details en het volledige programma, bezoek Haaglandse Aanpak Seksueel Geweld – Meldcode Haaglanden. Na het symposium worden hier ook de presentaties en handouts geplaatst.

Delen: