Gendersensitieve hulpverlening

Gendersensitieve hulpverlening

In de strijd tegen fysiek, seksueel en online geweld onder jongeren is het cruciaal om oog te hebben voor de invloed van gender. Bestaande gendernormen vergroten niet alleen het risico voor meisjes en lhbt+ personen om slachtoffer te worden van geweld. Het verhoogt ook het risico voor jongens om daders te worden. Een diepgaand begrip van gender en de impact ervan op geweld is essentieel voor hulpverleners, jeugdwerkers en professionals uit de zorg, veiligheid & justitie en onderwijs. Het leert je om effectief te kunnen interveniëren en preventieve maatregelen te nemen.

Download hier de factsheet

Wat is gender en hoe leidt genderongelijkheid tot geweld?

Gender verwijst naar de sociaal en cultureel geconstrueerde gender rollen, gedragingen en verwachtingen die aan mensen worden toegeschreven. Het is belangrijk om gender te begrijpen als een dynamisch spectrum, waarin individuen zich op verschillende manieren identificeren en uiten. Genderongelijkheid ontstaat wanneer bepaalde genderrollen als superieur worden beschouwd. Hierdoor ontstaan ongelijke machtsverhoudingen.

In de context van geweld onder jongeren spelen genderrollen dus een aanzienlijke rol. Meisjes en lhbt+ personen lopen vaak een groter risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld en (ex)partnergeweld vanwege de bestaande normen. Aan de andere kant vergroten deze normen voor jongens het risico om pleger te worden. Dit komt doordat traditionele mannelijkheidsnormen agressief gedrag en dominantie kunnen aanmoedigen.

Bekijk hier de factsheet

Delen: