Programma congres 30 november

Programma congres 30 november

Al klaar om je aan te melden? Doe dat hier!

Plenaire programma congres

Host van de dag: Afiah Vijlbrief

Afiah Vijlbrief (zij/haar) is socioloog met een specialisatie in gender- en queer studies. In de afgelopen jaren heeft Afiah gewerkt als onderzoeker bij kennis & expertise centrum Rutgers, anti-discriminatie voorziening Radar Inc: Radar, IDEM Rotterdam en Art1., en bij het landelijk kennisinstituut Movisie en KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleving), op diversiteits- en inclusie vraagstukken.

Netwerkspel

Het netwerkspel is absoluut een niet-te-missen kans! Hier kom je samen met professionals uit diverse sectoren en voer je openhartige gesprekken over de lhbt+ gemeenschap en online daten. Dit doen we door stellingen, ervaringen, casussen, maar ook door dillema’s te bespreken die op de werkvloer gebeuren. We moedigen actieve deelname en interactie aan. Natuurlijk helpen wij hierbij.

Spreker van de dag: Joey Velberg

Als queer persoon van kleur weet Joey (hij/hem) als geen ander de positieve en negatieve aspecten van online dating te benoemen. Zijn opening van het congres kan worden samengevat als een prikkelend ervaringsverhaal. Na het belichten van de noodzaak van online dating neemt hij het publiek mee in de gesprekken die hij zelf online heeft gevoerd. Het bedrijven van internetliefde is een enorme kans om vrijheid van seksuele expressie te ervaren. Helaas zit hier ook een duistere kant aan, zoals grensoverschrijdend gedrag, racisme, fetishering van ras en body shaming. Deze opening eindigt met een kort gesprek over de mogelijke rol van zorg- en onderwijsprofessionals in het creëren van een veilige online queer dating omgeving. Joey Velberg is Jonge Meester in de Levenskunst en werkt als freelance coach, opsteller, schrijver en trainer. En hij schrijft als journalist voor verschillende platforms, waaronder queer online magazine ‘Expreszo’.

Keynote lezing – De kracht van dialoog: online dating voor queer jongeren van kleur

Sarah Achahbar verkent niet alleen de uitdagingen van lhbt+ jongeren van kleur rondom online daten, maar bespreekt ook krachtige oplossingen in het kader van preventie. Hoe kunnen we openhartige dialogen voeren met collega’s en jongeren over online daten, en tegelijkertijd een ondersteunende omgeving creëren waarin zij zich vrij kunnen uiten? Hierna volgt er een panelgesprek met Sarah, Joey, en twee professionals uit het veld.

Sarah Achahbar
Sarah Achahbar (zij/haar) is criminoloog en adviseur voor diversiteit, inclusie en online shaming, met een focus op lhbt+ jongeren van kleur.  Ze geeft trainingen en workshops die taboes rond (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen biculturele gemeenschappen bespreekbaar maken.

Online workshop

Van vooroordelen tot preventie: een positieve mindset voor veiligheid en justitie

In deze lezing richt Cindy de Koning zich op de normen en waarden die van invloed zijn op professionals binnen veiligheid en justitie met betrekking tot lhbt+ personen in de online datingwereld. Hoe maak je jezelf en collega’s bijvoorbeeld bewust van de vooroordelen en stereotypen die op de werkvloer kunnen bestaan over lhbt+ personen en online daten? Op welke manier kunnen we hierin taboes doorbreken, door het voeren van open gesprekken over victim blaming, stereotypering en online seksualiteit? En hoe bevorderen we hierin een positieve mindset, gericht op de preventie en ondersteuning van jongeren?

Cindy de Koning 
Cindy de Koning (zij/haar) is politieambtenaar in Amsterdam, student organisatiepsychologie en zelf ervaringsdeskundig op het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als Netwerkagent eenheid Amsterdam heeft Cindy rechtstreeks contact met de deelnemers van het congres, namelijk de professionals van veiligheid en justitie. Dit geeft haar een unieke positie om te begrijpen welke kennis en vaardigheden deze professionals nodig hebben om effectiever te werken met lhbt+ jongeren in hun vakgebied. 

Ik meld mij nu meteen aan voor dit congres!

 

Fysieke workshops

Workshop A – Offlimits.
Online daten: een diepgaande verkenning en real-life casussen.

Hoe creëer je een nieuwsgierige, niet veroordelende, open houding naar jongeren toe over de wereld van online dating? In deze workshop behandelen we zowel de positieve als negatieve kanten binnen online daten. We belichten ook het perspectief van (potentiële) plegers. Ook nemen wij een kijkje in de wereld van online daten, met name bij LHBT+ jongeren. In groepsdiscussies praten we vervolgens in tweetallen en plenair over real-life casussen die op onze hulplijn binnenkomen. Hierbij richten we ons op sociale normverandering binnen online gedrag en het bespreken van de online wereld met jongeren.

Romy Visser
Romy Visser (zij/haar), een deskundige programmamedewerker bij EOKM Helpwanted, staat aan het roer van deze workshop. Deze organisatie zet zich actief in voor het creëren van een online omgeving vrij van ongepast gedrag. Romy haar expertise ligt op het gebied van diversiteit en inclusie. Ze is betrokken bij projecten die gericht zijn op voorlichting, schrijft teksten, en verzorgt lezingen en workshops voor professionals. Romy heeft daarnaast een achtergrond in maatschappelijk werk.

Workshop B – Offlimits.
Inclusieve communities: lhbt+ spelers in online gaming.

Gamen en daten draaien beide om sociale interactie. Online gamen biedt met name voor lhbt+ personen een platform waar je mensen met gedeelde interesses kunt ontmoeten. Deze sessie bespreekt welke vormen van toxiciteit deze groep kan ervaren tijdens online gaming, hoe zij hiermee omgaan, welke maatregelen er al zijn en welke verbeteringen nodig zijn, zodat we een inclusieve gamingomgeving kunnen creëren waarin zij zich welkom voelen. Door middel van interactieve discussies bespreken we vervolgens stellingen en gaan we in gesprek over het onderwerp. Hierbij ligt de nadruk op het proactief voorkomen van problemen in de gaminggemeenschap.

Ouassima Belmoussi
De workshop leidt Ouassima Belmoussi (zij/haar), ook werkzaam bij Helpwanted / Offlimits. Ouassima speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van mensen die geconfronteerd worden met online intimidatie via de hulplijn van Helpwanted. Ze is betrokken bij verschillende projecten en onderzoeken. Momenteel onderzoekt ze welke uitdagingen gamers tegenkomen wanneer ze online toxiciteit ervaren en hoe we hen effectief kunnen bijstaan. Daarnaast is Ouassima actief als content creator en professioneel gamer. Dit heeft haar uitgebreide ervaring opgeleverd binnen de online gaminggemeenschap.

C Workshop – Bi+ Nederland.
Bi+ Personen: identiteit en seksuele diversiteit.

Volgens de lhbt-monitor van 2022 krijgen bi+ mensen het meest te maken met online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar waarom dat zo is en wat de ervaringen van bi+ mensen zijn. Wel weten we dat zowel offline als online de seksuele oriëntatie van bi+ personen vaak niet serieus genomen wordt. Om bi+ mensen goed te ondersteunen of behandelen, is het nodig dat professionals kennis hebben over seksuele diversiteit en bi+. Daarom is het van belang de basiskennis te leren over bi+ mensen. In deze workshop leren we aan de hand van praktijkvoorbeelden de bi+ gemeenschap beter te begrijpen.

Sara Verlee  
Sara (zij/die/hen) vervult de rol van projectleider Community bij Bi+ Nederland. Vanuit haar persoonlijke ervaring en perspectief zet ze zich actief in voor het bevorderen van een meer inclusieve samenleving. Haar werk omvat onder andere het verzorgen van trainingen en adviseren op het gebied van diversiteit en inclusie, met een specifieke nadruk op lhbt+ inclusiviteit. 

D Workshop – Rutgers en COC.
(Ex)partnergeweld onder lhbt+ jongeren: een onderbelicht probleem.

Bij het organiseren van een congres over online daten bij lhbt+ jongeren is het van groot belang om ook (ex)partnergeweld onder deze doelgroep te bespreken. Jongeren (15-25 jaar) zijn namelijk steeds vaker slachtoffer van (ex)partnergeweld. Hoewel het minder bekend is, zijn lhbt+ jongeren helaas ook slachtoffer hiervan. Toch herkennen ze vaak het gedrag niet als geweld, of weten ze niet wat ze ertegen kunnen doen.

Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar de ervaringen van lhbt+ jongeren over (ex)partnergeweld. Deze interactieve workshop is vormgegeven aan de hand van deze interviews. We bieden concrete inzichten en handvatten om met deze kwesties om te gaan en lhbt+ sensitief te leren werken. Na afloop heb je de vaardigheden om obstakels voor lhbt+ jongeren in (ex)partnergeweldssituaties te herkennen genderstereotypen te begrijpen.

Javier Koole
Javier (hij/hem), onderzoeker bij Rutgers expertisecentrum seksualiteit, is actief in het programma seksueel geweld en werkt ook binnen Act4Respect Unlimited. Hij leidt diverse onderzoeken, waaronder kwalitatief onderzoek naar partnergeweld onder lhbt+ jongeren. Hij ontwikkelt eveneens preventieve interventies, zoals de e-learning G-woord: aandacht voor gender om geweld te voorkomen. Javier behaalde zijn Master Sociologie en heeft ervaring als docent en onderzoeker.

Daphne Heijmering
Daphne (zij/haar) geeft leiding aan het project “Jongeren & Onderwijs” van COC Nederland. In samenwerking met meer dan 1000 GSA’s (Gender & Sexuality Alliances) in Nederland zet ze zich in voor het creëren van een veilige schoolomgeving voor alle leerlingen. Daphne speelt een actieve rol in nationale campagnes, zoals Paarse Vrijdag. Ze heeft een achtergrond in klinische psychologie.

Ik ben helemaal om, graag meld ik mij aan!

 

Foto op omslagbeeld gemaakt door Honey Fangs

Delen:

Reacties

  • Op 27 november 2023 08:22, zei: Johanna Otto Ik probeer al 8 jaar zwanger te worden en had hulp nodig! Ik ben naar de dokters geweest, maar nog steeds niets. De artsen legden uit dat ik en mijn man vruchtbaar zijn en dat ik niet weet waar ik anders terecht kan. Tijdens een van mijn bezoeken aan het ziekenhuis ontmoette ik iemand met wie we van hart tot hart spraken en zij legde uit hoe ze 15 jaar had gewacht totdat ze dokter Ilekhojie ontmoette, die haar kruiden gaf waardoor ze slechts een maand later zwanger werd. Ze zei zoveel goede dingen over dokter Ilekhojie en ik moest het zelf zien. Het is 4 maanden geleden dat ik de kruiden kreeg en we zijn al zwanger. Dankzij dokter Ilekhojie ben ik zo opgewonden dat ik binnenkort moeder zal worden. Ik laat zijn contacthulp achter voor iedereen die problemen heeft met zwanger worden. Vertrouw me en vraag hem om hulp. E-mail gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259