Genderscantool – Werkt u al genderbewust?

checklist Transgender

Bent u een professional of beleidsmaker die zich bezighoudt met de aanpak en preventie van online en offline (seksueel) geweld? Met deze checklist kunt u zelf inventariseren in hoeverre uw werkwijze en product(en) gendersensitief zijn. En waar er nog ruimte is voor verbetering.

Doe de Genderscan

Gendersensitief werken kan u helpen bij de preventie en aanpak van (seksueel) geweld.

Wat betekent ‘gendersensitief werken’?

Gender is niet hetzelfde als geslacht of sekse

Geslacht en sekse hebben betrekking op de lichamelijke kenmerken van mannen, vrouwen en intersekse personen (mensen die met zowel ‘mannelijke’ als ‘vrouwelijke’ kenmerken zijn geboren). Gender gaat niet over het lichaam, maar over gedrag. Het gaat over de typische rollen, activiteiten en eigenschappen die men binnen een samenleving of groep vindt passen bij vrouwen of bij mannen, bijvoorbeeld dat vrouwen verantwoordelijk zouden moeten zijn voor het huishouden en mannen hoofdkostwinner moeten zijn. Of dat vrouwen die veel seks hebben sletten zouden zijn, terwijl mannen daar niet voor veroordeeld worden. Dit heeft een grote invloed op hoe mensen zich gedragen, maar ook op hoe zij verwachten dat anderen zich gedragen.

Stereotypen

Stereotiepe genderrollen en verwachtingen leiden vaak tot verschillen in macht, afhankelijkheid en geaccepteerd gedrag tussen mannen en vrouwen. Het niet voldoen aan deze stereotypen kan een trigger zijn voor geweld. Bijvoorbeeld: als een man werkloos raakt en traditionele normen belangrijk vindt is er een grotere kans dat hij geweld zal plegen. Bovendien zijn mensen die zich niet in deze typische rollen schikken juist extra kwetsbaar voor geweld en/of uitsluiting, zoals LHBTI’ers.

Een gendersensitieve werkwijze houdt hier rekening mee en kan helpen de achterliggende maatschappelijke oorzaken van geweld beter te herkennen. Zo kun je geweld eerder voorkomen en slachtoffers beter ondersteunen en beschermen.

Doe de Genderscan

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen