Hulp aan LHBTIQ+ personen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

onderzoek en handreiking Hulp aan LHBTIQ+ personen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

Onderzoek: hulp aan transgender slachtoffers van huiselijk geweld schiet te kort

In februari is er een onderzoek gepubliceerd over hulp aan transgender personen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Voor het onderzoek Onzichtbaar in twee werelden zijn transgender slachtoffers, hulpverleners en medewerkers van transgenderzorg- en belangenorganisaties geïnterviewd. Het onderzoek is onderdeel van een project van Atria met de gemeente Amsterdam, de gemeente Den Haag, Transgender Netwerk Nederland, UvA om de preventie, opvang en aanpak van huiselijk geweld tegen transgender personen te verbeteren. Onzichtbaar in twee werelden laat zien dat de hulpverlening voor transgender slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tekortschiet.

Binnen de transgenderzorg en belangenorganisaties is huiselijk geweld veelal onzichtbaar. Hulpverleningsorganisaties voor de aanpak van kindermishandeling en de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld herkennen vaak het transgender-zijn niet, of weten hier niet goed mee om te gaan.

“Het ontkennen van iemands genderidentiteit en het dwarsbomen van eventueel benodigde zorg is een vorm van geweld die ernstige schade kan veroorzaken. Hulpverleners herkennen dit vaak nog niet als bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing of vernedering, terwijl het dat wel degelijk is.” – de onderzoekers van Onzichtbaar in twee werelden

Lees hier het onderzoek van Onzichtbaar in twee werelden

Lees hier de samenvatting 

Handreiking over hulp aan LHBTIQ+ slachtoffers

Naast dat transgender personen te weinig zichtbaar zijn bij professionals die werken binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling, is het zo dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+-personen en transgender personen in vergelijking met heteropersonen vaker te maken hebben met huiselijk geweld.

Movisie heeft daarom een handreiking geschreven voor professionals die werkzaam binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling, met (specifieke) kennis over LHBTIQ+ en huiselijk geweld.

In deze handreiking komt aan bod wat er in de reguliere hulpverlening van belang is om LHBTIQ+-personen beter in beeld te krijgen. Aan de hand van theorie en praktijkervaringen krijgen professionals zicht op de betekenis van inclusieve hulpverlening.

Met praktische tips kunnen organisaties en professionals vervolgens direct aan de slag!

Lees hier de handreiking over hulp aan transgender personen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

Online cursus G-Woord

Zou je als professionals uit de velden onderwijs, zorg en veilig & justitie ook meer willen doen om een cultuur- en gendersensitief beleid te creëren voor LHBTIQ+ personen? Meld je dan aan voor de online cursus G-woord! In deze e-learning leer je hoe je met aandacht voor gender helpt om geweld en onveiligheid te voorkomen. Met tips en tools om gender- en cultuursensitief te werken en in gesprek te gaan bij signalen van grensoverschrijdend gedrag.

Aanmelden

Maak een account aan via leerportaal.rutgers.nl en je kunt via deze link direct beginnen met de cursus.

Kosten
Tijdelijk wordt deze cursus gratis gegeven.

Nieuwsbrief Act4Respect

Wil je op de hoogte blijven van alles dat er speelt omtrent fysiek, seksueel en cybergeweld? Ieder kwartaal versturen we een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over bijeenkomsten, publicaties, tools, onderzoeken, materialen, trainingen en interventies.

Neem een abonnement op onze nieuwsbrief

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen