Handreiking voor casusbespreking

handreiking handreiking voor casusbespreking

Deze handreiking valt onder toolkit Voorbij vooroordelen en stereotypes: de toolkit over gender en partnergeweld om gendersensitief te handelen. Gendersensitiviteit hoort bij een professionele effectieve aanpak van huiselijk geweld. Met deze handreiking en bijbehorende casussen kunnen teams met elkaar in gesprek over gender en huiselijk geweld. Hiermee kunnen zij gender herkennen in hun werk en weten hoe er mee om te gaan.

Huiselijk geweld verklaard vanuit een genderperspectief: handreiking voor casusbespreking

Doelgroep

Professionals in de zorgketen die zich met huiselijk geweld bezighouden

Sector

Zorg en welzijn, Veiligheid en justitie

Geweldsvorm

Fysiek geweld en huiselijk geweld

Ontwikkelaar

Movisie, Atria, & Regioplan

Jaartal

2016

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen