Naar een effectieve aanpak van geweld in gezinnen

handreiking intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen

Deze handreiking biedt informatie en inspiratie om aan de slag te gaan met adequaat programmatisch beleid en de bevindingen uit het onderzoek Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU te passen in beleid, hulpverlenings- en onderwijspraktijk. Het uiteindelijke doel is: het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen.

Naar een effectieve aanpak van geweld in gezinnen: Handreiking programmatische aanpak van de preventie van intergenerationeel geweld

Doelgroep

Beleidmakers, hulpverlening en onderwijsprofessionals

Sector

Zorg en welzijn

Geweldsvorm

Fysiek geweld en huiselijk geweld

Ontwikkelaar

Verwey Jonker Instituut en Atria

Jaartal

2016

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen