Bespreekbaar maken seksueel misbruik in migrantenfamilies

toolkit bespreekbaar maken seksueel misbruik in migrantenfamilies

De toolkit biedt basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van seksueel misbruik binnen migrantenfamilies. De toolkit beschrijft hoe de reguliere hulpverleningsinstanties hierin kunnen samenwerken met getrainde sleutelpersonen uit migrantenorganisaties, waardoor de inhoud en de toon van de voorlichtingen beter aansluit bij de doelgroep.

Voorlichting bespreekbaar maken seksueel misbruik in migrantenfamilies: een handreiking (toolkit) voor hulpverleners

Doelgroep

Professionals in de zorg en hulpverlening

Sector

Zorg en Welzijn

Geweldsvorm

Seksueel geweld

Ontwikkelaar

Pharos, Stichting Hindustani, Samenwerkingsverband Marokaanse en Nederlandse Turkse arbeidersbeweging, HTIB en Stichting Cultura

Jaartal

2016

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen