Gendernormen en geweld onder jongeren

factsheet beeld van campagne generatie ja... en?

In deze factsheet staan de resultaten van een onderzoek naar de gendernormen van Nederlandse jongeren centraal. De bevindingen zijn belangrijk voor preventiebeleid van geweld onder jongeren.

Download de factsheet

Online survey

Atria en Rutgers hebben een online survey uitgevoerd onder ruim 1000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. In de vragenlijst werden stellingen over lichamelijk, seksueel, en online grensoverschrijdend gedrag en over genderstereotiepe normen voorgelegd. Bijvoorbeeld:

• ‘Soms moet een vrouw/man haar/zijn vriend(in) slaan, zodat hij/zij haar/hem gaat respecteren‘
• ‘Als je na het uitgaan met iemand mee naar huis gaat, mag je geen seks weigeren’
• ‘Als ik erachter zou komen dat een vriend van mij homo is, zou ik de vriendschap beëindigen’.

Geweld onder jongeren

Vooral jongeren tussen de 14 en 29 jaar lopen risico, met name op seksueel en cybergeweld. Ook daders zijn vaak jong. Zo is 25% van de plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen de 17 en 21 jaar en nog eens 25% is tussen de 22 en 30 jaar. Daarnaast kwam uit een onderzoek in 2017 naar voren dat jongeren relatief vaker (online) grensoverschrijdend gedrag accepteren dan oudere leeftijdsgroepen

Gendernormen

Opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid, zogenaamde gendernormen, spelen een cruciale rol bij het ontstaan van gendergerelateerd geweld. Een effectieve preventieaanpak daarvan begint daarom bij de gendernormen van jongeren. Deze factsheet belicht een aantal opvattingen die onder sommige jongeren leven.

Wat is gendergerelateerd geweld?

Gendergerelateerd geweld (GGG) is geweld dat zich richt tegen een persoon op grond van sekse, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie1 óf geweld waarvan personen van een bepaalde sekse vaker slachtoffer zijn. In de praktijk krijgen vooral vrouwen, meiden en mensen die zich niet gedragen volgens traditionele ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid, zoals LHBTI-personen, te maken met GGG.

Download de factsheet

Lees verder:

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen